Teknikker

<<hjem

Arbeidstegning, teknisk tegning, CAD, 3D-modellering
 

 


 


Stol tegnet i isometrisk perspektiv.


 


Projeksjonstegning av stol.Håndveske tegnet i isometrisk perspektiv

3D-printer 


Vinylkutter


Skissetegning

Med skissetegning tenker vi først og fremst på enkle idéskisser, enkle strektegninger utført med blyant eller filtpenn/kulepenn, som viser et produkt vi skal lage. Kravet til den tekniske utførelsen er ikke så viktig, men skal tegningen presenteres for andre må den vise hva vi tenker slik at andre kan oppfatte idéen vår.
Vanligvis utføres skisser med frihånd, men linjal kan brukes.
Skissen utføres hurtig, lys og skygge antydes når det har betydning for beskrivelsen av formen.
Som regel tegnes idéskisser i perspektiv (isometrisk perspektiv). Alle linjer som viser dybde tegnes parallelle med vinkel 30 grader. Tre sider av en gjenstanden kan vises i samme tegning. En stol kan tegnes nokså lik slik den vil se ut i virkeligheten. Idéskissen kan innholde hovemål, men tegnes ikke i målestokk.
Med litt trening i perspektivforståelse er det lett å tegne slike tegninger på frihånd. Du kan bruke et tegnebrett med hovedlinjal og vinkelhaker (se illustrasjon), eller et opptegnet rutenett som legges på lysbodet.
Når vi tegner klær brukes ofte skissetegninger av mennesker tegnet av andre, et "underlag". Dette tegnes av på lysbordet.


Tegn et isometrisk perspektiv på dette grunnskjemaet

Arbeidstegning (teknisk tegning)
Når vi skal lage en nøyaktig arbeidstegning kan vi bruke linjal og tegnebrett, eller et vektorbasert tegneprogram (CAD).
En gjenstand tegnes alltid i 3 riss (View): sett ovenfra (grunnriss, top view), sett forfra (oppriss, front view), og sett fra siden (sideriss, left view). Dette er etter Europeisk standard for projesjonstegning (Orthograpic projection)
Ved håndtegning tegnes det i målestokk, men ved digital tegning (CAD) tegnes det alltid uten målestokk. Når tegningen er ferdig og skal printes ut velges så en målestokk tilpasset arkstørrelse. Bruk Preview.
Alle nødvendige mål settes på.
Linjetykkelser (Line weight) skal være 0,7 mm for hovedlinjer, 0,5 mm for hjelpelinjer, og 0,1 mm for mållinjer og senterlinjer. Her brukes Lag.
Europeisk Standard for målsetting er millimeter. Dersom vi bruker cm må det skrives på tegningen. Bruk helt tynne hjelpelinjer for å vise hvor målet gjelder, sett på en pilspiss. I CAD-program tegnes pilspissene automatisk, prøv for eksempel gratisprogrammet Librecad.
Målestokk betyr å forminske. Skal vi lage en analog arbeidstegninger til et hus må vi sjølsagt forminske tegningen. Vanligvis forminskes hustegninger 100 ganger, målestokken er 1:100. Det betyr at 1 cm på tegningen er 100 ganger større i virkeligheten, altså 100 cm.
Andre målestokker kan være 1:50, 1:20, 1:5 eller 1:2.

3D modellering (Isometrisk perspektiv)
En fint utført perpektivtegning i målestokk kan utføres for hånd. Men i dag brukes for det meste 3D modelleringsprogram for tegning på datamaskinen. Disse finnes i enkle gratisversjoner, for bruk til for eksempel 3D-printing (Tinkercad).
Arbeidsmåten i slike program er at du bygger alt opp fra grunnformer. Du legger til og trekker fra. Vær nøye med målsetting allerede fra starten av.
Google Sketchup eller Vectary er gode gratisprogram. Det enkleste er programmet Tinkercad, og er derfor greitt å starte med.

Et av de flotteste programmene er Autdesk Fusion 360, men det tar lang tid å lære seg slike store program. Det koster en formue, men du får det gratis på studentlisens.

Modellbygging, 3D-printing, vinylkutter

Når tegningene er ferdige kan gjenstanden produseres i ulike materialer og teknikker. Ofte lages en 3D-modell av gjenstanden først: i papp, plast, tre, gips osv.

Med en 3D-printer kan du printe gjenstanden ut i et plast-materiale. En 3D-printer egner seg best for små gjenstander, opptil 5 cm. Den bruker lang tid, men lager veldig nøyaktige modeller. Større gjenstander kan også printes hvis du beregner god tid. Men en hovedregel er at du alltid passer på mens arbeidet pågår. Som regel brukes standardformatet .stl for lagring av tegninger. Filen åpnes i printprogrammet og klargjøres. I programmet kan du gjøe en rekke valg som påvirker tid og kvalitet.
En lasercutter skjærer ut deler i papp, plast eller kryssfiner. Den er svært dyr og litt krevende i bruk. Krever luftavsug og tilsyn.
En langt billigere maskin er vinylkutteren. Den kan skjære ut vinyl, papir og kartong i opp til 2 mm tykkelse, eller andre materialer. Et eget tegneprogram følger maskinen, for eksempel Silhoutte Studio.


Skulptur laget med Tinkercad og 3Dprinter. Den er 3 cm høy.


Stol printet i tynn kartong med vinylkutter. Den er 3 cm høy.

 

 

 

Gratis tegneprogram:

Paint.Net. Flott program for Windows.

Pinta. Tilsvarende for alle operativsystemer.

Autodesk Sketchup. Nydelig tegneprogram for alle plattformer.

Incscape
Vektorbasert tegneprogram for illustrasjoner etc
Kort innføring her

cadstd.com
2D teknisk tegning for Windows.
Kort innføring her

Librecad.com
2D tegneprogram for Win og Mac.
Kort innføring her.

Tinkercad
Enkelt 3D-program
Innføring her

Google Sketchup 3D-tegning
Innføring her

Sculptris 3D "leireklump"
Innføring her

Sculptfab (nettversjon)

Autdesk 360 Fusion
3D Modellering
Innføring her

Vectary
Flott 3D-program Intro her

Cura
3D-printer-program. Intro her


Store og avanserte tegneprogram er Autocad eller Solid Edge. De kan brukes gratis i student- versjoner, men det krever mye tid for å lære å bruke dem.


Liste over gratis 3D-tegneprogram her


Ansikt tegnet etter foto med Adobe Illustrator. Bearbeidet til 3D i Tinkercad, og printet med 3D-printer.
Samme motiv printet med vinylkutter.