Ordforklaringer:

Kamerafunksjoner og innstillinger

 

A-DEP

Automatisk innstilling av best dybdeskarphet

Automatikk

Automatikken sørger for riktig fokusering (avstandsmåling), riktig eksponering (blender og tid), og justerer hvitbalansen.

AF

Autofokus, måler avstand til motivet

AE

Automatisk eksponering

AEB

Tar 3 bilder med forskjellig eksponering

AV

Aparture value, velg blenderverdi. Betydning for dybdeskarpheten. Betegnes også med A

ISO

Betegnelse for lysfølsomhet. Vanlig verdi er 100.

Verdien kan stilles høyere ved dårlige lysforhold, for eksempel 400, og du kan fotografere uten blitz. Dette gir noe dårligere billedkvalitet.

JPEG

Joint Photographic Experts Group. Mest brukte filformat for foto.

Batterier

Digitale kamera bruker mye strøm, spesielt LCD-skjermen. Noen kamera bruker AA batterier. Disse er er enkle å bruke. Kjøp en batterilader, og ta alltid med deg et ekstra sett batterier.
Batteripakker er dyrere, men tar mindre plass.

Blender

Justerbar åpning i objektivet, måles fra 2.8 til 8.0. Hvert trinn gir dobbel lysmengde.

Blitz

Blitzen går på automatisk, men du kan velge å slå den av og fotografere uten. Du kan velge tvungen blitz for å fjerne skygger, røde øyne reduksjon, nattfoto, eller nattfoto+røde øyne reduksjon.

Blitzens rekkevidde er ikke mer enn 2-3m.

Bildebehandling

Bildene kan etterbehandles i kamera. Du kan snu bilder, lage svart/hvitt-bilder eller sepia (bruntoner), redusere billedstørrelsen (oppløsning)

Beskytte bilder

Slettesikring kan settes på for å hinder uønsket sletting.

 

 

 

Dato og info

Du kan velge å sette inn dato på bildene, men det skjemmer bildene litt.

Dato og andre fakta er innbygd i bildet, og kan leses i et bildebehandlingsprogram.

Dybdeskarphet

Betegnelse for bildets skarphet i forhold til forgrunn og bakgrunn. Større blenderverdi gir større dybdeskarphet, men krever mye lys.

Digital zoom

Forstørrelse ved hjelp av elektronikk

Dioptrijustering

Skarpjustering av søkeren

DPI

Dot pr Inch (punkt pr tomme). Mål for punktenes tetthet

 

Eksponering

Eksponering betyr å åpne kamera for lys. Eksponeringen reguleres av tiden (Tv) og blenderen (Av). Blenderen er en justerbar åpning i objektivet, måles fra 2.8 til 8.0. Hvert trinn gir dobbel lysmengde.

Eksponeringen (AE) gjøres automatisk av lysmåleren, men på større kamera kan du velge sjøl.

Lukkertiden er 1/100 sekund ved normalt lys, blenderåpningen er da liten, ca 8.0

Eksponeringen beregnes ut fra en gjennomsnittsmåling. Ved vanskelige lysforhold kan du velge å måle i et lite punkt (spotmåling)

Eksponerings-kompensasjon

Ved mye lys (strand, snø) kan eksponeringen bli feil. Bildet blir overeksponert, får for mye lys, farger og detaljer forsvinner. Bruk - for å minke eksponeringstiden. I mørke områder kan bildet bli undereksponert. Bruk + for å øke eksponeringstiden.

Fokusering

Kamera måler avstand til motivet automatisk (AF). Når avstansmålingen er klar, lyser en grønn lampe. Nærgrensen til motivet er 0,5 m.

Hvis motivet ikke står i sentrum, på AF merket, må du bruke fokuslås for å måle korrekt avstand til hovedmotivet.

Fokuslås

 

Formatering

Alt på minnekortet slettes.

Indexvisning

Viser mange bilder på en gang

Komposisjon

Lær deg å la øyet vandre rundt i hele søkeren, gå nær motivet eller bruk zoom, bruk sidelys, lær deg regler for bildekomposisjon.

Komprimering

 

Landskap

Kameraet velger stor blenderverdi, f 8.0 (liten blenderåpning) for stor dybdeskarphet. Dette krever mye lys.

LCD-skjerm

Liquid Crystal Display. LCD-skjermen brukes til å sjekke lysforhold, planlegge komposisjon, gjøre valg i menyene, slette bilder, og gir en nokså nøyaktig forhåndsvisning av bildet du tar.

Men helst ikke bruk skjermen under selve opptaket, bildene blir lett uskarpe fordi du ikke greier holde kamera i ro.

Den grønne lampen lyser når avstandsmålingen er klar. Den orange lampen lyser når blitzen lades, eller bildet sendes til lagring.

Når bildene er tatt kan de forstørres, zoomes, på skjermen. Indeksvisning betyr at du ser flere bilder samtidig: 4, 9 eller 16. Vanskelig å bruke i sterkt lys.

Lukkertid

Den tid objektivet er åpent, omtrent 1/100 sekund.

 

Lysstyrke

Objektivets evne til å slippe igjennom lys er 1:2,8. Bruk av zoom krever mer lys.

M

Blender og lukker stilles inn etter eget ønske.

Megapixel

1 million pixler (punkt)

Minnekort

Flyttbar lagringsenhet for bilder.

Minnekortet fås i forskjellige typer og størrelse. Husk at strømmen alltid er avslått når du tar ut eller setter inn et kort.

Makro

Med makroinnstilling kan du ta bilder så nært som 10 cm, noen kamera enda nærmere.

Matrisemåling

Måler lyset i mange punkt og beregner en gjennomsnittsverdi.

Oppløsning

Oppløsning betyr størrelse på bildet målt i punkt, bredde x høyde. A4 format (1600 x 1200 pixels). Hvis du ønsker standard småbilder (10 x 13 cm) kan du velge lavere oppløsning, ned til 800 x 600p, og få plass til flere bilder på minnekortet.

Optisk zoom

Forstørrelse ved hjelp av linser

Overføring

Slå av strømmen, kople kamera til PC-en, og overfør bildene med medfølgende program eller Utforskeren. En kortleser er også greitt, den bruker ikke strøm.

Overeksponering

For mye lys

Portrett

Med innstilling for portrettfotografering blir motivet skarpt, mens bakgrunnen uskarp. Kamera velger stor blender (F2.8) for liten dybdeskarphet

Programhjul

 

 

P (AE)

Automatisk eksponering (Lukkertid og blender)

 

 

 

 

Optisk søker

I speilreflekskamera viser søkeren et helt nøyaktig bildeutsnitt. I kompaktkamera kan søkeren forskyve eller kutte nærbilder i overkant.

 

RAW

Ukomprimert bildeformat

 

Slette bilder

Bilder slettes enkeltvis, eller du sletter alle på en gang. Kortet kan formateres, klargjøres.

 

Sentrumsdominert måling

Lysmålingen foregår i sentrum.

 

Selvutløser

Bildet tas 10 sek etter at utløserknappen er trykket ned

 

Serie

 

 

Spotmåling

Måler lyset i et begrenset punkt, midt i søkeren

 

Trykking

En liten printer kan koples direkte til kamera.

Skal du trykke bilder fra PC-en bør du ha et trykkeprogram slik at du kan velge hvor mange bilder du vil ha på et A4 ark. Oppløsningen (punkt-tetthet) bør være 150-200 dpi.

 

TV

Time value. Valgfri lukkertid. Betegnes også med S.

 

 

 

Undereksponering

For lite lys

Visning

Den lille skjermen viser bildene enkeltvis eller som slideshow. Du kan også kople kamera direkte til TV-en.

 

 

Zoom

3 x zoom tilsvarer 38-114 mm brennvidde på et ordinært kamera, ca 3 gangers fortørrelse, der 50 mm er normalobjektivet. Du kan plusse på med digital zoom og få 7,5 ganger forstørrelse (285mm). Bruk helst stativ.