Minikurs i Bildebehandling
Her brukes Adobe Photoshop, men kurset kan tilpasses de fleste større bildebehandlingsprogram.

 Noen tips før du går i gang.

 • Lag alltid en arbeidskopi av originalbildet før du begynner å gjøre endringer på et foto.
  Bilder som endres mye mister kvalitet og kan ikke gjenopprettes.
 • Hvis du har glemt å ta kopi, bruk Lagre som.
 • Zoom-funksjonen forstørrer bildet på skjermen, men endrer ikke bildets størrelse. Sett inn en linjal som viser bildet størrelse i cm når du arbeider.
 • Lag en god mappestruktur får du setter i gang. Lag en hovedmappe for bilder etter dato (kronologisk), og en hovedmappe for bilder etter tema, f.eks. natur, portrett, familie, e-post, fotografikk.
 • Et utskriftsprogram letter arbeidet med å tilpasse bildene A 4-formatet hvis du skal skrive ut sjøl. Du kan tilpasse flere bilder på arket uten å sløse bort så mye papir.
  Hvis du ikke har et slikt program, kan du bruke Word eller PowerPoint.
 • PC-en bruker RBG-fargesystem for blanding av fargene, mens printeren bruker CMYK fargesystem. Dette betyr at fargene endres på trykte bilder.
 • Ctrl + A betyr merk alt, Ctrl + C betyr kopier, Ctrl + V betyr lim inn. Programmene har en rekke snarveier som letter arbeidet, men det tar tid å lære alt.
 

 Litt om digitale bilder

 • Bildets størrelse måles i punkt, f.eks. 1024 x 768 punkt. Dette utgjør 18 x 13,5 cm, litt mindre enn A5-format.
  Bildets størrelse og kvalitet velges i fotoapparatet før du tar bildene. Ønsker du store bilder (A 4-format med topp kvalitet), velger du best kvalitet/oppløsning. Er det bare vanlige småbilder du skal ta, velg middels eller lav kvalitet.

 • Oppløsning betyr antall punkt pr tomme, dpi. Jo tettere med punkt, jo bedre kvalitet.
  Skjermen bruker 72 dpi, fotoutskrift ca 150 dpi, høykvalitetstrykk 300 dpi og oppover.

 • All informasjon om et bilde utgjør en matematisk størrelse som måles i kilobyte, kB. Informasjonsmengden  kan presses sammen (komprimeres). Filstørrelsen (og kvaliteten) reduseres. Dette gjøres i JPEG-formatet. Ikke gå lavere enn nivå 8.
  Internettbilder tar max 50 kB, småbilder for utskrift 200-800 kB. Større filstørrelser kan være vanskelig å håndtere, og tar stor lagringsplass.
  Andre format som BMP eller TIFF gir svært store filer. Scannede bilder kan gi  store filer hvis du velger feil filformat. GIF er et komprimeringsformat, men passer ikke til foto.

 • E-postbilder bør reduseres til halv størrelse (ca 450 x 300 p) med oppløsning på 72 dpi.

 Justeringer av bildet

 • Verktøyene ligger under Bilde (Image)/Justering (Adjustment). Her er mange funksjoner å velge mellom. Begynn med Visuell fargejustering (Variations)

 • Når bildet skal fargekorrigeres er det som regel svært små endringer som skal til for å gjøre f.eks. hudfargen i et portrett varmere. Eller bildet kan ha fargestikk, for mye av en farge. Prøv Fargebalanse (Color Balance). Kurver (Curves) er vanskeligere å bruke.

 • Erstatt farge brukes til å forandre en bestemt farge i bildet. Bruk Pipetten til å plukke ut den fargen du vil erstatte, og velg så ny farge.

 • Fargene justeres etter kulør (hue)=fargesirkelen, metning (saturation)=fargens klarhet/reinhet, og fargens lyshet(lightness) =valør, forkortet til HSB.

 • Bli kjent med histogrammet, det viser tonefordelingen i et bilde. Velg Nivåer.

 • Bildet kan gjøres skarpere med et Filter. Bruk Filter/Gjør skarpere/. Prøv Uskarp Maske og velg verdiene mengde = 100 -200, radius = 0,5 -1,3 og terskel 0-2

 • Under Filtermenyen ligger en rekke effektfiltre som gir spennende grafiske effekter. Prøv ut, lek deg.

 

 Skalering, beskjæring, uttoning

 • Velg Bilde/Bildestørrelse (Image size . Her kan du skrive inn nye størrelser for bildet, i pixler eller cm. Forholdet bredde/høyde er låst, men kan løses opp.

 • Prosessen kalles Resambling, nye punkt legges til. Velg Bicubic.  Men husk at kvaliteten vil reduseres jo mer du forstørrer.

 • Mange bilder kan og bør beskjæres (Crop). Bruk beskjæringsverktøyet , lag en markering, klikk Enter. Bildet blir mindre i størrelse. Bruk Angre hvis du ikke er fornøyd.

 • Uttoning brukes sammen med markeringsverktøyet. Kantene på markeringen blir uttonet. Velg en verdi, f.eks 25
  Effekten brukes på portrett eller fotocollage.

 • Et markert område kan endres i størrelse ved å bruke Fri Transformering (Free Transform). Denne funksjonen er svært nyttig ved sammenkopiering/bildemanipuleringer. Klikk Enter når justeringene er utført.

 • Markeringer kan kopieres og flyttes over i andre bilder.

 Arbeid med lag

 • Med et godt bildebehandlingsprogram arbeider du med lag. Det betyr at f.eks. en tekst legges oppå bildet og så bearbeides uten at det berører selve bildet. Flere lag kan opprettes og slettes.

 • Når bildet er ferdig bearbeidet slås lagene sammen (Flatten Image) for å kunne lagre bildet som en vanlig bildefil (JPEG)

 • Lagene vises i en palett (lite vindu).

 • Masker betyr å legge en beskyttende lag over deler av et bilde, for så å bearbeide resten av bildet.

 

 Retusjering

 • Retusjering betyr å rette feil på bilder, og kan utføres på mange måter med verktøy fra verktøypaletten.

 • Med Lassoverktøyet markerer du små områder som så kan bearbeides eller klippes ut. Velger du Inverter vil det motsatte området bli markert, svært nyttig når du skal fjerne bakgrunnen i et bilde, frigjøre motivet.

 • Penselen maler over f.eks. røde øyne. Velg passende størrelse, bruk Zoom. Husk å velge farge først. Pipetten velger en eksisterende farge i et markert punkt.

 • Kloneverktøyet er et fantastisk verktøy til f.eks. retting av feil (striper eller smårusk). Sett markøren i et punkt, trykk Alt-knappen, flytt markøren til smårusket og mal over området med en kopiert farge. Litt innviklet, så prøv det ut.

 

Fotografikk og sammenkopiering

 • Filter gir muligheter for å endre et bilde og eksperimentere med grafiske uttrykk. Filtrene ligger på rekke og rad, flere kan hentes gratis fra internett.

 • Sammen med fargejusteringer kan du lage spennende bildeuttrykk helt over mot abstrakte komposisjoner.

 • Flere bilder kan lett settes sammen. Velg et bakgrunnsbilde først som ligger klar (minimert). Åpne et nytt bilde, lag en markering rundt motivet du skal bruke, lag en kopi av markeringen, lim den inn i bakgrunnsbildet. Bruk viskelæret for å justere kantene, tilpass størrelsen.
  Andre verktøy og metoder finnes også.

 

 Scanning og utskrift

 • Som nevnt vil et utskriftprogram lette utskriftarbeidet betraktelig. Slike program følger ofte med fotoapparatet, eller ligger innbygd i Windows XP. Poenget er å ha full kontroll med utskrift fra egen skriver, for papir og blekk er dyrt.

 • Scanneren har en rekke valgmuligheter for innstillinger av kvalitet. Jo flere punkt jo bedre kvalitet. Men bildefilene kan bli enormt store, så bruk komprimering.