Etterarbeid

1.  Lagringsplass
Før du begynner, må du lage en lagringsplass basert på en oversiktelig mappestruktur. Bruk Mine Dokumenter/Mine Bilder i Windows, eller Finder på Mac. Skrivebordet er ikke et egnet lagringssted når du kommer opp i flere tusen bilder.
Åpne Mine Dokumenter fra skrivebordet, eller bruk Windows Utforsker, og opprett mapper fra Fil/Ny/Mappe. I mappen Mine Bilder lager du en mappe Foto, og lager 2 undermapper i denne med  navn Foto dato og Foto tema. I den første mappa lagrer du bilder etter dato, for eksempel "sommer 09". Denne mappa vil stort sett inneholde originalbilder, kronologisk ordnet.
I den andre mappa lagrer du bilder etter tema, for eksempel fotografikk, portrett, landskap, min familie, e-post foto osv. Opprett mapper med navn hele tiden.

2.  Overføre bilder
Når du skal overføre bilder til PC-en, kopler du til kamera med tilhørende ledning, åpner tilhørende program, flytter over og lagrer bildene i riktig mappe. Vær nøyaktig med lagring, sett alltid navn på nye mapper. Du kan også bruke Klipp ut/Lim inn hvis du er godt kjent med filbehandling.
Mange foretrekker å bruke en kortleser.
Du kan scanne og lagre bilder, eller hente bilder fra internett. Høyreklikk på bildet, og velg Lagre bilde som i mappen fototema. Bruk "skuffen" /adresselinjen for å eventuelt finne C:/Mine Dokumenter.
Husk at alle bilder har copyright og er beskyttet av åndsverkloven. Kopinoravtalen åpner for mulighet til kopiering for undervisningsformål.
Bilder bra diskett eller CD åpnes fra en bildeviser eller et bildebehandlingsprogram.

3.  Bruk av bildevisningsprogram
For å få oversikt over bildene må du ha et program som kan vise bildene som ”thumbnails”. Programmet viser mappestrukturen slik at du kan lete deg fram til riktig mappe. Du kan flytte, slette, endre navn, eller vise bildene som slideshow. Noen program kan rotere og beskjære bildene.
Du kan se igjennom bildene et for et i stores størrelser, med hjelp av piltastene. Eller programmet viser bildene som sjølgående slideshow.
Windows XP har disse funksjonene automatisk innebygd i Mine Bilder.

4.  Bruk av bildebehandlingsprogram
Bildebehandlingsprogram brukes til å bearbeide bildene: beskjære, rette feil, rotere, endre størrelse osv.
Skal du bearbeide bildet må du med en gang lage en kopi/dublicate. Originalbildet ikke endres. Kvaliteten forringes hver gang du gjør endringer på et originalbilde. Bruker du Lagre som, lager du automatisk en kopi og kan mellomlagre underveis slik at du ikke uforvarende sletter bildet.

5.  Sortering av bilder
Når du skal sortere bilder, oppretter du først en ny mappe med passende navn. Så åpner du den originale mappen, markerer de bildene du skal flytte, og bruker Kopier eller Klipp ut. Så åpner du den nye mappen og Limer inn bildene i den.
Tips: Flere bilder merkes samtidig med å holde nede CTRL-knappen samtidig som du museklikker på hvert bilde. Alle bildene merkes med Ctrl + A. Slett med Delete-knappen.

6.  Oppløsning og billedstørrelse
Kontroller størrelse og oppløsning på bildet. Husk at zoom-funksjonen ikke forteller noe om bildets størrelse. Bruk cm eller pixler. Sett linjal på bildet.
Oppløsning betyr egentlig punkt-tetthet, altså antall pixler pr tomme. Bilder for utskrift bør ha en punkt-tetthet på 150-300dpi. Ekstra fine kvaliteter kan ha opp til 700 dpi. Skriveren kan selv legge til flere punkt for å få bedre kvalitet. Men jo større oppløsning du velger, jo tettere blir punktene, og jo mindre blir selve bildet.
Bilder for internett har en oppløsning på 72 dpi. Når du endre punkt-tettheten, vil et bilde med 150 dpi bli dobbel så stort på skjermen fordi skjermen reduserer antall punkter pr tomme til det halve. Store bilder blir som regel zoomet ned til skjermstørrelsen som vanligvis er er på 800 x 600 eller 1024 x 768 pixler.
Når bildene kommer fra kamera har de som regel en oppløsning på 144 dpi.
72 dpi = 28 dpcm
150 dpi =60 dpcm
Se en oversikt her

7.  Backup
Du bør kopiere bildene over på en CD i tilfelle PC-en skulle svikte. Vent med å brenne CD-en til du har fylt den opp. En annen mulighet er å bruke en ekstra hard-disk, en Microdisk, stort Minnekort, eller Billedbank på Internett.

8.  E-post
Foto kan sendes som e-post, enten som vedlegg, eller du setter bildene dirkete inn i e-posten. Bruk Sett Inn/Bilde og finn mappa bildene er lagret i. Husk at du må tilpasse billedstørrelsen først, altså max 600 x 500 pixels med oppløsning på 72 dpi. Dette gjør du i bildebehandlingsprogrammet.
Mange program har automatiske funksjoner som tilpasser bilder til e-post. Pass på at du lager en egen mappe der du kan samle disse bildene, og pass på at du ikke ødelegger originalen.

 

  


Mappestruktur


Overføringsprogram


Bildevisningsprogram


e-post