Bildekorrigeringer

NB ! Husk at du alltid tar kopi av bildet før du begynner å gjøre endringer.

 1. Skalering, beskjæring
  De fleste bilder vil trenge beskjæring, du vil klipp bort deler av bildet. Lag en markering og klikk på  Crop eller Beskjær, så Enter. Bruk Undo/Angre hvis det blir feil.
  Bildets fysiske størrelse kan endres på flere måter, skalering. Bildets bredde og høyde måles i pixler eller cm. 1 cm er 28 pixel. Husk at zoom-funksjonen ikke har noe med bildets fysiske størrelse å gjøre. Enkel huskeregel: 300p = 10 cm.
  Bruk Image Zize/Rezize/Resamble (Bildestørrelse) og skrive inn nye verdier.
  Bildet kan forstørres. Prosessen kalles Resambling, nye punkt legges til. Velg Bicubic. Men husk at kvaliteten vil reduseres jo mer du forstørrer.

  Du kan også lage en markering, frigjøre markeringen fra underlaget (Float eller Transform selection/Fri transformering), og endre det markerte området ved å dra i håndtakene, alt etter hvilket program du bruker. Klikk Enter for å utføre endringen. Eller du lager en markering, kopierer og lager et nytt bilde med lim inn.
  Skal arket, men ikke selve bildet gjøres større, bruker du Enlarge Canvas/Canvas Zize.
  Du bør alltid sette inn en Linjal/Ruler med enhet i cm for å ha full kontroll over bildestørrelsen.
   
 2. Fargekorrigering
  Fargene i et foto kan lett endres. De forskjellige programmene har en rekke verktøy å velge mellom. Det enkleste er å bruke et ferdig oppsett der du kan velge forskjellige alternativer som viser endringene fortløpende, slik som funksjonen Visuell korrigering i Adobe Photoshop.
  Du kan justere lysstyrke (Lightness eller Brightness) for å gjøre bildet lysere eller mørkere, eller justere kontrasten (Contrast), avstanden mellom lys og mørke.
  Du kan justere fargebalansen (Color Balanse) i bildet og gjøre det blåere, rødere, brunere etc.
  Hver enkelt farge kan også justeres i forhold til valg av fargetone/kulør (Hue), metning (Saturation) og lyshet/valør (Lightness). Metning betyr fargens reinhet. Gammakorrigering betyr justering av mellomtonene.
  Det er som regel ganske små justeringer som skal til.
  Bildene kan gis motsatte farger (Inverter eller Negativ), eller fargene fjernes helt.
   
 1. Korrigering av lys
  Gode bilder bør inneholde helt mørke og helt lyse områder, i tillegg til alle mellomtonene. Dette kan sjekkes ved hjelp av histogrammet. Det viser en grafisk framstilling av lysmengden, de mørke tonene ligger til venstre, de lyse til høyre. Bilder som er for lyse (overeksponert) kan justeres mørkere, undereksponerte bilder gjøres lysere ved å skyve på håndtakene.
   
 2. Skarphet
  Bildets skarphet kan justeres med et filter, prøv Sharpen eller Unsharp mask. Sett verdiene til mengde = 100 -200, radius = 0,5 -1,3 og terskel 0-2. Prøv deg fram, det er ikke alltid resultatet blir bedre.
   
 1. Retusjering
  Retusjere betyr å rette opp feil, for eksempel fjerne røde øyne eller fjerne flekker. Du bruker en pensel og maler over området du vil rette. Her er sterk zooming nyttig. Kloneverktøyet kopierer og legger over veldig effektivt.
  Noen program har automatiske funksjoner for fjerning av røde øyne.
   
 1. Uttoning eller rammer
  Du kan gjøre kantene diffuse med å  markere området og velg Uttoning. Velg verdien 25 eller høyere. Mange bildebehandlingsprogram har spennende rammer som kan legges på bildet.
   
 1. Fotografikk.
  Med forskjellige filtereffekter kan bildet bearbeides til fotografikk. Bildet endres totalt, alt etter hvilken effekt du velger.
  Med Markeringsverktøyet eller Selection kan du markere deler av et bilde og gjøre endringer på det markerte området. Du kan endre farge, legge inn teksturer og effekter, eller du kan kopiere eller klippe ut, snu/speilvende, rotere eller fjerne (Delete). Området kan markeres med en firkant, på frihånd, eller med en "tryllestav" (Magic Wand), som markerer områder etter farge.
  En markering kan i større program gjøres om til en maske, et beskyttende lag som ikke kan bearbeides.
  Noen eksempler finner du her
   
 2. Sammenkopiering, bildemanipulering
  Flere bilder kan settes sammen. Dette kan gjøres på flere måter. Motivet markeres ved hjelp av et av markeringsverktøyene, klippes ut og limes inn i et nytt bilde. Kantene må som regel bearbeides. Bruk zoom og viskelær, eller andre verktøy.
  En annen metode er å invertere markeringen og fjerne bakgrunnen. Kantene bearbeides, så flyttes bildet over.
  Det er lurt å åpne bakgrunnsbildet først, slik at den ligger klar.
   

Kort innføring i Photoshop her

  

 


Originalbildet, uklart og overeksponert.


Korrigert og beskåret.
 


Blåstikk


Histogram


Uttoning og ramme-effekt
 


Fotografikk
 


Bildemanipulering