Det digitale fotoapparatet

Et digitalt fotoapparat er konstruert som et vanlig fotoapparat med linse, blender, tidsinnstilling, avstandsmåling, zoom og blitz. I stedet for film har kameraet har en lysfølsom brikke som registrerer lyset elektronisk, og en minnebrikke som lagrer bildet elektronisk.
Fotoapparatet har en rekke innstillinger og motivprogram.
Opptaksprogrammet har en rekke innstillingsmuligheter for valg av billedstørrelse og billedkvalitet, lysforhold, filmopptak, etc. Visningsprogrammet kan vise, justere eller slette bilder.


Kameratyper
Det er tre hovedtyper kamera: Enkle kompaktkamera med oppløsning fra 3 -10 megapixler, litt større kompaktkamera med flere muligheter for manuelle innstillinger, og topp kvalitets speilreflekskamera på 12 megapixler. Disse har utskiftbar optikk og masse tilleggsutstyr.
Fordelen med de små kompaktkameraene er at de er rimelige og tar liten plass. Billedkvaliteten er allikevel helt topp. Er du ute etter full kontroll over fotograferingen er et speilreflekskamera å foretrekke.

Søkeren
Et digitalt fotoapparat har som regel en vanlige søker, og i tillegg en LCD-skerm som viser nøyaktig det bildet du skal ta eller har tatt.
I et speilreflekskamera ser du motivet gjennom objektivet. Du kan planlegge/komponere bildet før du tar det, noe som gi større nøyaktighet i forhold til kompaktkameraet.
Skjermen gir også en rekke informasjoner kameraets innstillinger.

Zoom
Når du zoomer inn kommer du nær motivet og bildeutsnittet blir smalere, 18 grader, som i et teleobjektiv (135mm). Ved normal brennvidde (50 mm) får du et bilde slik øyet ser motivet, 45 grader. Ved vidvinklel økes vinkelen til 75 grader og får du mye mer med i bildet (28 mm).
Det er fint å bruke zoomen for å komme nærmere innpå motivet, spesielt til portrettfotografering.
Det finnes 2 typer zoom. Digital zoom forstørrer bildet ved å fortørre punktene i bildet. Dette kan gi dårligere bildekvalitet. Optisk zoom forstørrer bildet ved hjelp av linser, slik at bildekvaliteten blir like god hele veien. Denne er klart best.

Autofokus AF
Autofokus måler avstanden til motivet slik at bildet blir skarpt. Målepunktet for autofokus ligger som regel i sentrum av søkeren.
Hvis hovedmotivet ikke ligger i sentrum( for eksempel en person i et landskap), blir motivet utskarpt mens bakgrunnen blir skarp. Dette unngås ved å låse avstandsmåleren ved å holde utløserknappen halvveis nedpresset mens du retter kamera mot motivet, og snu så kameraet til du får ønsket bilde mens du hele tiden holder utløserknappen halvveis nede.
De aller fleste bruker autofokus ved ordinær fotografering. Med speilreflekskamera kan du velge å fokusere manuelt.

Autoeksponering AE
Lysforholdene varierer mye. Med autoeksponering måler kamera lyset med en innebygd lysmåler, og velger passende blenderåpning og lukkerhastighet. Hvis det er for lite lys slås blitzen på automatisk.
Husk at kameraet kan bruke litt tid på å måle lys og avstand, noe som gir en liten utløserforsinkelse.

Bildestabilisator
En del kamera har en innebygd stabilisator som reduserer kamerarystelser. Mange bilder blir ødelagt fordi du ikke greier holde kamera stille i opptaksøyeblikket.

Blitz
For å få nok lys ved fotografering innendørs må du ha blitz, ellers blir bildene mørke og uskarpe.
Mange liker ikke blitzen fordi den gir et kraftig, flatt lys rett framover, noe som gir flate og "hvite" ansikt med røde øyne. Hvis du har et kamera der du kan øke ISO-verdien kan du slå av blitzen.


Minnekort
Bildene lagres på en minnekort. Minnekort fås i ulik størrelse. Jo flere MB, jo mer plass til bilder får du, opp til 4000 MB, avhengig av korttype.
Det fine med minnekortet er at den kan brukes om igjen uendelig mange ganger. Den kan leveres i fotoforretninger for bildekopiering, eller settes inn i en kortleser for overføring til PC.
De forskjellige kameraprodusentene har forskjellige typer minnekort.

Billedstørrelse
Digitale kamera har ikke film, men en lysfølsom brikke inndelt i punkter, en CCD. Det er 1280 x 1024 punkter på en slik brikke, noe som gir 1,3 millioner punkt eller megapixler. Til vanlige småbilder og internettbilder vil dette gi rimelig god kvalitet på bildene, også til visning på en HD TV-skjerm. Til A5 eller A4-format bør du ha minst 2 megapixler. De fleste kamera som selges i dag er fra 5-6megapixler og oppover.
Større brikker med f.eks. 2084 x 1536 punkt (3,2 millioner punkt) gir god kvalitet fra A4-format og større. De største kameraene har opp mot 12 megapixler som gir bilder i A2-format (plakatstørrelser)
Husk at du kan velge billedstørrelse i kamera før du tar bildene.

Oppløsning
I datamaskinen og i printeren kan punktene fordeles tettere sammen, eller spres utover. Dette angis som punkt pr tomme (PPI) eller dot (blekkflekk) pr tomme (DPI) Dette endrer billedstørrelsen og billedkvaliteten.
Til visning på dataskjermer brukes bare 72 dpi. Derfor blir bildene veldig store og må ofte zoomes ned når de vises på skjermen, for eksempel i en mail.
Til fototrykk brukes 300 dpi og oppover.
Jo større punkttetthet, jo mindre blir altså bildet. Et bilde på 1280 x 1024 med en oppløsning på 72 dpi gir et bilde på 36 x 27 cm, 144 dpi gir ca 18 x 13 cm, 300 dpi gir ca 9 x 7cm.

Huskeregel:
800 pixler gir småbildeformat og mail
1000 pixler gir A5 format
2000 pixler gir A4 format
3000 pixler gir A2 format

Komprimering
Bilder fra de fleste digitalkamera lagres i JPEG-format. JPEG er en komprimeringsmetode som reduserer filstørrelsen ved å ta bort bildeinformasjon. Jo mer du komprimerer, jo mindre blir filstørrelsen, og du får plass til flere bilder på minnekortet. Men husk at bildekvaliteten reduseres samtidig som du komprimerer.
RAW-formatet gjengir bildet ukomprimert. Digitale speilreflekskameraer og mer avanserte kompaktkameraer kan ta bilder i RAW-format. Bilder i RAW-format må databehandles og konverteres før utskrift eller visning på skjerm. Formatet er svært plasskrevende, og brukes mest av profesjonelle fotografer.
I fotoapparatet kan du på forhånd velge mellom flere nivåer komprimering. SHQ (Fine) komprimerer 4 ganger, HQ (Medium) 8 ganger og SQ (Low) 16 ganger. I et fotobehandlingsprogram kan du velge mellom 10 nivåer.
Ulempen med komprimering er tap av informasjon, og dermed dårligere billedkvalitet. Et sterkt komprimert bilde kan ikke gjenopprettes. Hvis et slikt bilde skal forstørres, får du dårlig billedkvalitet.
Det anbefales å bruke minst komprimering hvis du skal lage store kopier av bildene, eller bildene skal leveres til trykking. Til vanlige småbilder (10 x 13 cm) eller skjermvisning gir middels komprimering god nok kvalitet.
Men, det er alltid et men, hvis du skal ta et utsnitt og forstørre kraftig opp et motiv, bør du selvfølgelig ha så mange pixler som mulig til rådighet.
Husk at du ikke bruker BMP og GIF-formatene i fotosammenheng, bare JPEG.

Batterier
Digitale kamera bruker mye strøm. Et sett batterier bør holde til 100-200 bilder. Men ha alltid med et ekstra sett batterier. Bruk bare oppladbare batterier av god kvalitet (Ni-MH).

Les mer om kameraets innstillinger og motivprogram her

  

 


Lite kompaktkamera

 


Mellomstort kompaktkamera

 


Speilreflekskamera

 

 


Minnekort

Compact Flash: Canon
Smart Media: Olympus
Memory Stick: Sony
Secure Digital: HP
XD picture card: Olympus