Enkel fotografering med helautomatikk

Helautomatikk (Auto)
Digitale kamera har som regel en helautomatisk innstilling. Kameraet måler avstand til motivet, måler lys, og beregner lukkerhastighet og blenderåpning. Hvis det er lite lys, settes blitzen på. Det eneste du må gjøre er å holde kamera stille mens du vurderer motiv og komposisjon. Så kan du knipse i vei, hurtig og enkelt, for alle og enhver.
Men du ha kjennskap til hvordan du velger bildestørrelse (oppløsning). Det har liten hensikt  å ta store mengder bilder i plakatstørrelser hvis du bare er ute etter albumbilder. Velg en middels størrelse, ikke over 2000 pixler.

Motivprogram
Vil du ha bedre kontroll over fotograferingen kan du velge mellom forskjellige motivprogram og innstillinger. Motivprogrammene velges med Meny-knappen eller Programhjulet, og varierer i forhold til kameratype og prisklasse.

Makro: Tar nærbilder, ned til 2 cm.
Panorama: Kombinerer flere bilder til et panoramabilde.
Landskap: Velger liten blender (F8.0) for stor dybdeskarphet.
Strand/snø: Korrigerer for sterkt lys.
Motlys: Blitzen avfyres for unngå at motiv i motlys blir for mørkt
Røde øyne reduksjon: Forebygger røde øyne
Portrett: Velger stor blender (f 2.8) for liten dybdeskarphet. Motivet blir skarpt, bakgrunnen uskarp.
Nattportrett: Hovedmotivet lyses opp av blitzen, bakgrunnen av lang eksponering
Sport: Velger kort eksponeringstid for å fryse bevegelsen.
Museum: Fotografering uten blitz

Svart/hvitt: Lager gråtonebilder
Sepia: Lager bruntonebilder
Video: Tar korte filmer, oppløsning 320 x 240 eller 640 x 480

Grunnleggende opptaksteknikk
Et stødig fotoapparat gir skarpere og bedre bilder. Da må du bruke den gamle grunnposisjonen for fotografer: Hold apparatet med begge hender tett inntil ansiktet, albuene godt presset inn mot brystkassen for maksimal støtte.
Det betyr at du må bruke søkeren, ikke skjermen når du tar selve bildet. Bildene blir lett uskarpe hvis du fotograferer på strake armer. Men skjermen er ypperlig når du skal komponere bildet.
Gå nær motivet, gå enda nærmere. Ikke la bakgrunnen dominere bildet. Se etter forstyrrende elementer i bakgrunnen før du tar bildet. La øyet vandre rundt i søkeren. Eller bruk zoom/teleobjektiv.
Automatiske kamera må måle lys og avstand før de kan ta bildet. Dette tar litt tid, og motivet har flyttet seg før du har tatt bildet (utløserforsinkelse). Lær deg å bruke fokuslås. Trykk utløserknappen halvveis ned mens du måler rett avstand til motivet, hold posisjonen mens du venter på det rette smilet....
Samme metoden brukes når du ønsker forgrunnen skarp, ikke bakgrunnen.
Plasser hovedmotivet litt til side for midten, tenk komposisjon. Bruk sidelys både ute og inne. Bruk blitz ved dårlige lysforhold. Br
uk fokuslås ved delte motiv (hold utløserknappen halvveis nede)

Landskap
Landskapsbilder bygges opp etter et tradisjonelt komposisjons-skjema med forgrunn, mellomgrunn og bakgrunn. Se etter landskapslinjer som skaper dybde, finn balanse. Husk at horisontlinjen ikke må dele et bilde på midten.
Motivene er kanskje ikke de mest utfordrene, men kan gjøres mer spennende ved å ta i bruk virkemidler som lys, vær, spennende vinkler og detaljer. Pass på at du finner et hovedmotiv, noe som fanger interesse (et tre, en person, en gjenstand etc)
Motlysfotografering gir spennende lysvirkninger, men kan av og til være vanskelig med digitale fotoapparat.
Ved å velge motivprogrammet for landskap vil du få bedre bilder. Kameraet setter blenderåpningen  liten slik at skarphetsområdet blir best mulig, fargene tilpasses landskapet.

Portrett
Portrettet tilhører det klassiske motiv.
Gode portrett er personlige, og krever at du kommer nær innpå. Bruk zoom. Vanlig blitz er ikke bra. Lyset blir flatt og kjedelig. Bruk naturlig lys fra vinduet sammen med en reflektor, eller fotolamper.
Når du fotograferer ute bør du passe deg forskarpt sollys. Gråvær er best.
Få modellen til å slappe av, se mot kamera, eller litt til siden, si gjerne iiis. Vri liit på hodet
Mange gode portrett blir ødelagt av en urolig bakgrunn.
Husk at avstandsmåleren måler avstanden midt i bildet. Lås avstandsmåleren (fokuslås).
Blitz kan av og til brukes på portretter utendørs, spesielt i skarpt sollys. Inne setter du på så mye lys som mulig for å unngå røde øyne.
Velg portrettprogrammet, som velger stor blenderåpning f/2,8. Dette gir skarp forgrunn, uskarp bakrunn. Fargene tilpasses ansiktet best mulig.

Mennesker
Mennesker plasseres i tette grupper. Smilebilder har sin plass, men prøv ut andre situasjoner også, få fram det naturlige.
Menneskets forhold til naturen er alltid et spennende motiv. Symmetri i komposisjonen er helt greit, men prøv av og til å plassere personene til side for midten.

Miljø
Mange bilder tas i ferier, høytider, familiesituasjoner. De har ofte en innholdsmessig side som er langt viktigere en bruk av komposisjon og virkemidler. Men ikke glem slike kunnskaper, så vil bildene bli mye bedre.
Bygg opp bildet med forgrunn, mellomgrunn, bakgrunn. Dette gir stor dybde. Sammen med mange detaljer gir dette en god beskrivelse av stemning og miljø.
For å få forgrunnen skarp, må du måle avstanden til forgrunnen, holde utløserknappen halvveis nede slik at du låser avstanden, og så løfte apparatet for å ta bildet.

Situasjoner og humor
Motiv som fremkaller smilet er alltid populære. Som regel gjelder det å fange et øyeblikk, en situasjon. Du må være rask. Ha fotoapparatet lett tilgjengelig. Ta mange bilder av samme motiv, så øker sjansen for å få et vellykket bilde. Den dyktige fotograf greier se motivet, tenke komposisjon, bakgrunn, lysforhold, og å holde apparatet stille – i det samme øyeblikk han tar bildet.

Linjer
Let etter spennende linjer, former, farger. Hus, miljø, arkitektur gir spennende motiv med sine perspektiviske linjer.
Vannrette og loddrette linjer gir at rolig uttrykk (det gylne snitt eller L-komposisjon). Skarpe vinkler og skrålinjer (diagonaler) er dynamiske og skaper liv og bevegelse i bildene (som bokstavene N, X, Y, V). S-linjer i et bilde skaper dybde og bevegelse.

Gjenstander
Gå nær innpå, prøv ut forskjellige billedvinkler. Bruk sidelys for å få fram skygger, blitz er håpløst.

Mønster
Elementer som gjentas skaper rytme og mønster. Det er mye spennende å finne. Let etter teksturer og mønstre. Uttrykket i bildet blir dekorativt, abstrakt.

Histogrammet
Histogrammet viser fordelingen av lyset. Den skal ha en noenlunde jevn kurve med toppen på midten. Det viktigste er at den ikke går for langt mot høyre.

 

Noen tips

 • Ha alltid med et ekstra sett batterier. Det går mye strøm. Pass på at du har nok strøm når du skal overføre bildene til PCen.
   

 • Husk å velge bildestørrelse før du begynner fotograferingen. Velg middels oppløsning til vanlige småbilder (1024 x 768 pixler)
   

 • Ta masse bilder. De dårlige sletter du.
   

 • Om bildekomposisjon les her.
   

 


 

 


Velg oppløsning

 


Motivprogram velges med programhjulet eller på skjermen

 

 

 

 


Romantisk landskap


Fotomodell


Grupper


Situasjoner, viktige begivenheter.


Linjer


Rytme, gjentakelse

Klassiske feil:

Bakgrunn er rotet, avstand til motivet er for stor.
Gå nærmere motivet, eller bruk zoom. Har bildet stor oppløsning kan det beskjæres.Lite lys gir uskarpe bilder. Taket er helt uinteressant. Et eller annet forstyrrer i forgrunnen.