Stavanger Lufthavn Sola
I 1935 laget Stortinget en plan for bygging av flyplasser, og Stavanger kommune opprettet en flyplasskomite med skipsreder Ole Bergesen i spissen. 2 år seinere stod en flyplass ferdig på Sømme i Sola, den første i Norge med fast betongdekke.
 
Som en del av åpningsseremonien ble det arrangert et stort flystevne med 42 deltakende fly. Stemningen var god tross dårlig vær, men så inntraff en tragisk ulykke der en norsk Scimitar-jager traff bakken og ble knust. Flygeren omkom, og stevnet ble avlyst.

Wessels Flyveselskap i Oslo så muligheter på Sola, og etablerte en flyskole med 3 fly i 1937. Selskapet ønsket også å få i gang ruteflyginger, men lyktes ikke med dette.

Sommeren 1937 startet Allied Airways prøveflyginger fra Scotland, men ruten gikk dårlig og ble nedlagt samme høst.

Sommeren 1939 prøvde British Airways å få i gang en rute mellom London og Stavanger. Men uroen ute i Europa stoppet dette.

9.april 1940 erobret tyske fallskjermtropper flypassen. Sola hadde stor strategisk betydning for tyskerne, og aktiviteten var stor under hele krigen. Tyskerne utvidet og forlenget rulle-banene, bygget flere store hangarer og hadde opp mot 100 fly  stasjonert. En ekstra flyplass ble bygget på Forus.

Flyplassen ble flere ganger angrepet av britiske styrker med store ødeleggelser som følge.

Etter krigen var planene store for ruteflyginger i inn- og utland, men det skulle ta lang tid før faste flyginger kom i gang. Da SAS ble opprettet i 1946 så mange for seg at Sola skulle bli et skandinavisk trafikk-knutepunkt, men Bromma og København tok den trafikken. I 1949 ble sjøflyrutene med Junkers 52 nedlagt.

Skibsreder Ludvig G. Braathen så muligheter på Sola, og startet flyruter til det fjerne østen i 1948 med 4 DC-4 Skymaster og en Douglas DC3. Sola ble Braathen SAFEs hovedbase, og allerede i 1950 var over 50 personer ansatt her.

I 1952 kjøpte selskapet de Havilland Heron og fikk konsesjon på flyginger mellom Stavanger- Oslo, og Oslo-Trondheim, i skarp konkurranse med SAS. I 1958 fikk selskapet de første Fokker Friendship, og moderne luftfart tok etter hvert form.

SAS etablerte en rute til København i 1952 med DC3, men først i 1972 kom atlanterhavs-flygingene i gang.

Fra åpningen av Sola Flyplass

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Innenlandsflyet Heron malt i Braathen sine farger.

 
Sivile fly på Sola


Foto: Stavanger Aftenblad

Grade Eindecker
Type:
Produsent:
Rolle:
Antall:
Eier:
Årstall:
Toppfart:
Besetning:
Passasjerer:
Den første flyging i Rogaland fant sted på Madla 25. aug 1912. Christian Lie Fra Elverum hadde kjøpt en Grade Eindecker i Tyskland, og fraktet den fra Oslo til Stavanger med båt for å demonstrere sine flyferdigheter. Uheldigvis brakk et propellblad mens han var i lufta, så han måtte nødlande i en potetåker.
Bleriot X1
Type:
Produsent: Louis Bleriot
Rolle:
Antall: 1
Eier: Tryggve Gran
Årstall: 1914
Toppfart: 120 km/h
Besetning: 1
Passasjerer: 1
30. juli 1914 fløy Trygve Gran i en Bleriot fra Cruden Bay i Scotland til Revtangen på Jæren. Den første flyging over Nordsjøen tok 4 timer og 10 minutt, og regnes som en stor bragd. Han hadde tatt flysertifikat i Paris året før.
Piper Taylor J2 Cub
Type:
Produsent: Taylor Aircraft
Rolle: Skole
Antall: 1
Eier:
Wessels flyveselskap
Årstall: 1935-38
Toppfart: 140 km/h
Besetning: 1
Passasjerer: 1
Cuben var først produsert av Taylor Aircraft som seinere ble Piper Aircraft.

Wessels Flyselskap brukte flyet til ambulanse og skoleflyging.


Bilde: Wikipedia

Rearwin
Type:
Produsent:
Rolle:
Antall:
Eier:
Wessels flyveselskap
Årstall:
Toppfart:
Besetning:
Passasjerer:
 


Bilde: Wikipedia

Fairchild C-24
Type: Sjøfly
Produsent: Fairchild Aviation Corp.
Rolle: Skole
Antall: 1
Eier: Wessel Flyveselskap
Årstall: 1937
Toppfart:
Besetning: 1
Passasjerer: 1
Flyet ble produsert av Fairchild Aviation i USA fra 1925. Flyet hadde 4 seter og ble benyttet både sivilt og militært. Flyet kunne utstyres med  flottører.

Til sammen 2232 eksemplarer ble produsert i perioden 1932-48. 


Bilde: Wikipedia

De Havilland 86A
Type: 4 motors dobbeldekker
Produsent: de Havilland Aircraft Company
Rolle: Passasjer
Antall:
Eier:
Allied Airways
Årstall:
Toppfart: 267 km/h
Besetning: 2
Passasjerer: 10-12
Flyet ble bygget  i tidsrommet 1934-37 i bare 62 eksemplarer
  Lockheed 14 Super Electra
Type:
Produsent: Lockheed Aircraft Corporation
Rolle: passasjer
Antall:
Eier: Stavanger Flyklubb
Årstall:
Toppfart: 402 km/h
Besetning: 2
Passasjerer: 12
Flyet ble introdusert i 1937 som passasjer og transportfly. 354 eksemplarer bygget.
Piper L-4H Cub
Type:
Produsent:
Rolle:
Antall:
Eier: Stavanger Flyklubb
Årstall:
Toppfart:
Besetning:
Passasjerer:
Cub`en har vært produsert i 50 år, fra begynnelsen på 30-tallet. Mer enn 40.000 fly er produsert i forskjellige varianter.
Et eksemplar henger i taket på flymuseet, Sola. Det er bygget i 1943, og ble først brukt som observasjonsfly.  Det kom til Norge i 1947 og var i bruk under forskjellige eiere fram til 1988.
Museet har også en Taylorcraft Model A fra 1937.
DeHavilland DH.114 Heron 1B
Type:
Produsent: de Havilland
Rolle: passasjerfly
Antall: 7
Eier: Braathen Safe
Årstall: 1952-60
Toppfart:
Besetning:
Passasjerer:
Flyet ble utviklet for passasjertrafikk av DeHavilland-fabrikken i England med sin første flytur i 1950. Her i landet ble flytypen brukt til innenlandstrafikk av Braathen SAFE fra 1952 til slutten av 50-tallet.
Flymuseet kjøpte et fly i 1984. Det ble seinere malt i Braathen sine originalfarger.
 


Bilde: Flyhistorisk museum Sola

Douglas DC3 Dakota
Type: 2 motors propellfly
Produsent: Douglas Aircraft Corporation
Rolle: Transport og passasjerfly
Antall: 2
Eier: Braathen SAFE + Luftforsvaret
Årstall: 1947-64
Toppfart:
Besetning:
Passasjerer:
Douglas DC-3 eller C-47 fløy første gang i 1935. Det er et av verdens mest produserte transportfly.  
Braathens SAFE brukte flyet for charterflyging og enkelte innenlandsruter.


Bilde: Flyhistorisk museum Sola

Douglas DC4 C-54 "Skymaster"
Type: 4 motors propellfly
Produsent:
Rolle: Passasjer
Antall: 6
Eier:
Braathens SAFE
Årstall: 1946-66
Toppfart:
Besetning:
Passasjerer:
Braathens SAFE brukte flyet til charterflyginger til Europa, Syd-Amerika og Det Fjerne Østen (Hong Kong). Flyet ble også brukt til innenlandsruter.
  Douglas DC-6B "Cloudmaster"
Type:
Produsent:
Rolle: Charterflyging
Antall: 6
Eier:
Årstall: 1961-66
Toppfart: 520 km/h
Besetning:
Passasjerer: 99
Flyet ble benyttet til charterflyginger til alle verdensdeler, og enkelte innenlandsruter.

Vickers Viking
Type:
Produsent: Vickers-Armstrong limited
Rolle: Kortdistanse
Antall:
Eier:
Årstall:
Toppfart: 423 km/h
Besetning: 2
Passasjerer: 36
Flyet var utviklet fra det kjente Vickers Wellington bombefly fra 2. verdenskrig, produsert i 11461 eksemplarer.
Sivilmodellen ble introdusert i 1946, og produsert i 163 eksemplarer.
Fokker F.27 Friendship Mk.100
Type:
Produsent:
Rolle: Passasjer
Antall: 8
Eier: Braathens SAFE
Årstall: 1958-77
Toppfart:
Besetning:
Passasjerer:
Fokkerfabrikken i Amsterdam utviklet flyet med turbopropmotorer i 1957. Flyet var i produksjon i 30 år med en rekke modeller. Brathen SAFE tok flyet i bruk til innenlandsruter på slutten av 50-tallet.
Museets fly er fra 1966 og var i drift fram til 1993, først hos Braathen så hos Busy Bee. Museet fikk flyet i gave.
Convair CV-440 Metropolitan
Type:
Produsent:
Rolle:
Antall:
Eier: SAS
Årstall: 1956
Toppfart:
Besetning:
Passasjerer: 56
Flyet er fra 1955, og er den siste stempelmotordrevne versjon av denne flytypen. Flyet ble benyttet til kort og mellomdistanser i Europa på 50-tallet, men enkelte fly er fremdeles i bruk til transport.
Flymuseet på Sola har et eksemplar som ble levert til SAS i 1956.
 


Bilde: Flyhistorisk museum Sola

Fokker F.28 1000 Fellowship
Type: Jetfly
Produsent:
Rolle:
Antall: 5
Eier:
Årstall: 1969-86
Toppfart:
Besetning:
Passasjerer:
Flyet var det første jetfly for innenlandsruter. Fløy også til Svalbard.

Flyulykken i Holtaheia
En Vikers Viking med engelske skolegutter krasjet i Holtaheia øst for Stavanger. Alle omkom.
Fra minnemarkeringen sommeren 2011: Video