<<tilbake  

Stavanger Lufthavn Sola

Ideen om flyvirksomhet på Sola kom fra ingeniør Birger Henningstad i 1932. Han hadde vært i USA og sett flyging der. Han var med på å starte Stavanger Flyveklubb i 1933, og bidro til å opprette en flyplasskommite der skipsreder Ole Bergesen var leder. De fant et fint område på Sømme i Sola. Mars 1936 startet byggearbeidet, og året etter kunne flypassen åpnes, den første i Norge med fast betongdekke. Samtidig ble det bygget ut ei sjøflyhavn i Sømmebukta, like nord for flyplassen.

Den første til å besøke flyplassen var Ole Reistad. Han ankom uventet i en DH 60 Moth fra Hærens flyvåpen januar 1937.

 

28.mai ble flyplassen åpnet med et stort flystevne. Kong Håkon holdt åpningstalen. Norge deltok med 8 sivile fly, 14 militære. Sverige 3 fly, Nederland 2 fly, Polen 1 fly, Storbritannia 2 fly. Tyskland deltok med hele 10 fly, blant annet den store Junkers G38 (Generalfeldtmarschall von Hindenburg).

Stemningen var god tross dårlig vær. Men den tredje dagen inntraff en tragisk ulykke der en norsk Scimitar-jager kom for lavt, traff bakken og ble knust. Flygeren omkom, og stevnet ble avlyst.

 

 
Fra åpningen

 

Wessels Flyveselskap i Oslo så muligheter på Sola, og etablerte en flyskole med 3 fly i 1937. Selskapet ønsket også å få i gang ruteflyginger, men lyktes ikke med dette.

Sommeren 1937 startet Allied Airways prøveflyginger fra Scotland, men ruten gikk dårlig og ble nedlagt samme høst.

Sommeren 1939 prøvde British Airways å få i gang en rute mellom London og Stavanger. Men uroen ute i Europa stoppet dette.

Men sjøflyruta med "Tante Ju" i sjøflyhavna gikk godt.

9.april 1940 erobret tyske fallskjermtropper flypassen. Sola hadde stor strategisk betydning for tyskerne, og aktiviteten var stor under hele krigen. Tyskerne utvidet og forlenget rullebanene, bygget flere store hangarer og hadde opp mot 100 fly  stasjonert. En ekstra flyplass ble bygget på Forus.

Flyplassen ble flere ganger angrepet av britiske styrker med store ødeleggelser som følge.

Etter krigen var planene store for ruteflyginger i inn- og utland, men det skulle ta lang tid før faste flyginger kom i gang. Den første utenlandsflyging ble åpnet 8.april 1946 av DNL med en DC3 Oslo-Stavanger-London.

Da SAS ble opprettet i 1946 så mange for seg at Sola skulle bli et skandinavisk trafikk-knutepunkt, men Bromma og København tok den trafikken.

Skibsreder Ludvig G. Braathen så muligheter på Sola, og startet flyruter til det fjerne østen i 1948 med 4 DC-4 Skymaster og en Douglas DC3. Sola ble Braathen SAFEs hovedbase, og allerede i 1950 var over 50 personer ansatt her.

I 1952 kjøpte selskapet de Havilland Heron og fikk konsesjon på flyginger mellom Stavanger- Oslo, og Oslo-Trondheim, i skarp konkurranse med SAS. I 1958 fikk selskapet de første Fokker Friendship, og moderne luftfart tok etter hvert form.

SAS etablerte en rute til København i 1952 med DC3, men først i 1972 kom atlanterhavs-flygingene i gang.

 


Innenlandsflyet Heron malt i Braathen sine farger.

 

Noen flytyper på Sola

 


Grade Eindecker

Den første flyging i Rogaland fant sted på Madla 25. aug 1912. Christian Lie fra Elverum hadde kjøpt en Grade Eindecker i Tyskland, og fraktet den fra Oslo til Stavanger med båt for å demonstrere sine flyferdigheter. Uheldigvis brakk et propellblad mens han var i lufta, så han måtte nødlande i en potetåker.
Flyet var det første tyske fly, produsert i et antall av 80.

Bleriot X1

Trygve Gran fløy en Bleriot fra Cruden Bay i Scotland til Revtangen på Jæren 30.juli 1914. Den første flyging over Nordsjøen tok 4 timer og 10 minutt, og var som en stor bragd. Han hadde tatt flysertifikat i Paris året før.
Flyet var produsert av Louis Bleriot i Paris.

Piper L-4H Cub

Et eksemplar henger i taket på flymuseet, Sola. Det er bygget i 1943, og ble først brukt som observasjons-fly.  Det kom til Norge i 1947, og var i bruk under forskjellige eiere fram til 1988.
Museet har også en Taylorcraft Model A fra 1937.

DeHavilland DH.114 Heron 1B

Flytypen ble brukt til innenlandstrafikk av Braathen SAFE fra 1952 til slutten av 50-tallet.
Flymuseet kjøpte et fly i 1984. Det ble malt i Braathen sine originalfarger.
Douglas DC3 Dakota

Bilde: Flyhistorisk museum Sola

Braathens SAFE brukte flyet for charterflyging og enkelte innenlandsruter.
Douglas DC-3 eller C-47 fløy første gang i 1935. Det er et av verdens mest produserte transportfly.
Convair CV-440 Metropolitan

Flyet er fra 1955, og er den siste stempelmotordrevne versjon av denne flytypen.
Flymuseet på Sola har et eksemplar som ble levert til SAS i 1956. Det er malt i Braathen sine farger, men tilhørte SAS, SE-BSR Bjarne Viking.

Douglas DC4 C-54 "Skymaster"

Bilde: Flyhistorisk museum Sola

Braathens SAFE brukte flyet til charterflyginger til Europa, Syd-Amerika og Det Fjerne Østen (Hong Kong). Flyet ble også brukt til innenlandsruter.

Douglas DC-6B "Cloudmaster"


Flyet ble benyttet til charterflyginger til alle verdensdeler, og enkelte innenlandsruter.

Sommeren 2020 kom flyet tilbake til Sola, og ble plassert utendørs foran flymuseet.

Fokker F.27 Friendship Mk.100

Brathen SAFE tok flyet i bruk til innenlandsruter på slutten av 50-tallet.
Museets fly er fra 1966 og var i drift fram til 1993, først hos Braathen så hos Busy Bee. Museet fikk flyet i gave.
Fokker F.28 1000 Fellowship


Bilde: Flyhistorisk museum Sola

Flyet var det første jetfly for innenlandsruter. Fløy også til Svalbard.
Flyulykken i Holtaheia
En Vikers Viking med engelske skolegutter krasjet i Holtaheia øst for Stavanger. Alle omkom.
Video fra minnemarkeringen sommeren 2011.

 Video