<<tilbake

Krig på Sola

 

 

Oversikt over angrepet på Sola her

 

 

 

Caproni Ca 310
Under angrepet på Sola 1940 greide 505 å ta av, og fløy til Valdres. Flyet er under restaurering på flymuseet.
Les Caproniens historie her.

 

F.346 fra Sola
Flyet var stasjonert på Sola for å fly nøytralitetsvakt vinteren 1940. Det kom seg unna det tyske angrepet, og var et av de få som ikke ble kapret av tyskerne. Det opplevde mye spenning og dramatikk krigsårene 1940-45.
Flyet er en norsk konstruksjon, men dessverre er ingen eksemplarer bevart.
Les MF 11-historien her


 

Heinkel He 115 
Flyet havarerte i 1942 under en hard landing i Hafrsfjorden. Flyet ble tatt opp i juni 2012, demontert og lagt ned i et basseng for å vaske ut saltet. Etter 2 år kunnen så et omfattende restaureringsarbeid starte.

Høsten 1939 ble det etablert en nøytralitetsvakt på Sola. Oppgaven var å patruljere strekningen Jærens Rev til Slåtterøy fyr ved Stord med daglige flyvninger. Hærens Flyvåpen disponerte 4 stk Caproni Ca. 310, 6 stk Fokker CV og 2 stk Tiger Moth. Marinens Flyvåpen lå i sjøflyhavna med to MF 11 og en Heinkel He 115.


Modell av MF11 og Fokker CVD

Utover vinteren var situasjonen spent, men det tyske angrepet på Sola 9. april 1940 kom likevel overraskende. Plutselig angrep 8 stk JU 88 og 2 stk BF 110  flyplassen. De angrep fra sørvest, fløy over Sandnes. Flyplassen ble beskutt og bombet.

Det var lite de gamle norske flyene kunne gjøre, men en MF 11, en Caproni og alle Fokkerne kom seg unna.

Så ankom 11 stk Ju 52 med 135 fallskjermsoldater over flyplassen. Etter korte kamper ble flyplassen overgitt.


Caproni over Jæren (billedmontasje)

Tyskerne hadde god bruk for sjøflyhavna og flyplassen, den var strategisk svært viktig. Opp mot 100 fly var i perioder stasjonert på Sola. Sjøflyene ble brukt til patruljering, sjøredning og værtjeneste. På land var jagere, jagerbombere og bombefly stasjonert.


Tysk Ju 52 fra Hartvikvannet ved Narvik. Restaurert og utstilt på Flysamlingen Gardermoen.

Tyskerne satte straks i gang en stor utbygging av flyplassen. Øst/vest rullebanen ble bygget ekstra bred (100m) med lengde 1600m.
På Forus bygget tyskerne en ny flyplass med lange rullebaner beregnet for store bombefly. På grunn av mye turbulens havarerte mange fly under landing, så den ble lite brukt.
Mellom flyplassene ble det bygget en 18m bred taksevei. Den fikk navnet Løwenstrasse, noe den heter den dag i dag.
8 hangarer ble bygget, noen står der ennå. I tillegg mindre hangarer, verksteder, forlegningsbrakker etc.

Den 28. desember krasjlandet en Heinkel 115 under landing, og havnet på bunnen av Hafrsfjord.  Den er nylig funnet, og ble hevet 2. juni 2012.

   

 

Den norske flystyrken

De Havilland Tiger Moth Flyet var opprinnelig produsert av de Havilland i England. 7000 eksemplarer ble bygget i flere land.
Kjeller Flyfabrikk bygget de norske Tiger Moth på lisens fra 1928-1940. 51 fly var i drift fram til krigen.I dag finne 4 flyvedyktige Tiger Moth på Kjeller.
Fokker CVD Hærens flyvåpen hadde mange fly av denne typen. Opprinnelig var flyet bygget i Nederland, men Kjeller Flyfabrikk bygget 40 fly på lisens. Flyene var i bruk fra 1926-40.
Selv om flyene var gamle gjorde de en betydelig innsats i kampene om Narvik 1940.
Caproni Ca 310 4 stk. Caproni ankom Norge fra Italia i 1938, flere var bestilt.
Flyene hadde gode flyegenskaper, men svake motorer. Flyene skulle produseres på lisens på Kjeller, men så kom krigen og stoppet dette.
Våren 1940 var flyene stasjonert på Sola, bare et fly greide å unnslippe angrepet. Det er nå under restaurering på Sola, det eneste eksemplar i verden.

Bilde: Flyhistorisk museum Sola

 

MF 11 Sjøflyet var en norsk konstruksjon produsert ved Marinens flyvebåt-fabrikk i Horten 1931-40. 29 eksemplarer ble bygget.
Flyene deltok lite i krigs-handlingene, var først og fremst beregnet for rekognosering. To fly var stasjonert på Sola Sjø for å fly nøytralitetsvakt.
Ingen fly er bevart.
Heinkel He 115 Norge kjøpte 6 fly fra Tyskland i 1938 beregnet for rekognosering.
Prototypen fløy første gang i 1937. Det ble bygget totalt 269 fly i 21 varianter.
Flyene deltok i kamp-handlingene ved krigsutbruddet. Et fly var stasjonert på Sola. Det ble overtatt av tyskerne.