<<tilbake            


Sola FlystasjonI 1949 opprettet luftforsvaret en flystasjon øst for flyplassen. Her ble 334-skvadronen opprettet med Mosquito-fly. Flyene var imidlertid gamle og nedslitt, og fikk flyforbud i 1951 etter alvorlige ulykker.
20 stk deHavilland Vampire ble innkjøpt til Norge i 1948. Dette var de første norske jetfly. I 1952 ble en jettrenings-kvadron (seinere 718-skvadron) opprettet på Sola med 14 toseters Vampire fly.

I 1951 ankom 200 amerikanske jagerfly av typen F-84G Thunderjet til Sola, levert med våpenhjelp- programmet fra USA, og en svært aktiv periode startet. Flyplassen var i årene 1952 til 1955 den største flystasjon i landet med ca. 2000 ansatte.
Opp mot 100 fly fordelt på 8 skvadroner var i aktivitet, blant annet med T 33, F86 Sabre og  F 5.
I tillegg til flyskavdronene var det behov for en flyteknisk skvadron, luftvern-artilleri, materiell, transport, og samband.

Luftforsvarets bombe og skyteskole ble opprettet i 1957.
7191 Sola Støtteving ble opprettet i 1957 med å slå sammen en Kommunikasjons-ving og en Helikopterseksjon. Støttevingen disponerte forskjellige småfly og helikoptre, og utførte transport og redningsoppdrag på havet og i fjellet.
Fra midt på 50-tallet startet Luftforsvaret store  omorganiseringer, skvadronene ble flyttet nordover eller østover.
I 1980 var nesten alt nedlagt, bare redningstjenesten (330-skvadron) stod igjen.

Liste over fly på Sola Flystasjon her
Les oversikt over skvadronene her.F 86F Sabre


T33 T-Bird i utstilling på Flymuseet


En Vampire besøker Sola 2016.  Militære fly på Sola Flystasjon
de Havilland  DH 98 Mosquito
Modell på FMS
de Havilland-fabrikken konstruerte i 1940 et 2 motors lett bombefly i tre. Flyet gjorde stor og viktig innsats under krigen.
I 1949 ble den første landflyskvadron etablert på Sola med Mosguito. Flyene var overført fra Rygge. Men etter flere uhell der vingen brakk ble flyene satt på bakken i 1951.
19 fly var i tjeneste.
Fairchild PT 19A Cornell

De første flyene, PT 19 A, hadde åpen cockpit. Seinere fikk flyene større motor og lukket cockpit (PT 26)
Flyet er kjent fra treningsleiren "Little Norway" som ble opprette i Toronto/Canada i 1940 for å trene norske flygere for deltagelse i 2.verdenskrig. 84 fly ble innkjøpt.
Ved krigens slutt ble 74 fly overført til Norge/Rygge og brukt som treningsfly.
På Sola ble 4 fly brukt av Kommunikasjonsvingen 7192. Men vingene, som var bygget av tre, hadde råteproblemer. Flyene ble satt på bakken 1960.
North American Harvard IIB

Flyet et klassisk amerikansk treningsfly fra 1936. Flyet ble produsert i over 20.000 eksemplarer, og brukes fortsatt, både militært og sivilt.
23 fly kom til Norge fra England i 1945, og dannet grunnstammen i Luftforsvarets flyskole sammen med Fairchild PT-26 Cornell.
På Sola ble 12 Harvard brukt som erstatning for Mosquitoen fram til 1951. Flyene ble utfaset i 1955.

Saab Safir
Saab Safir er et svensk enmotors militært og sivilt treningsfly. Toppfart 275 km/t. Fra 1946 til 1966 ble flyet produsert i 323 eksemplarer.
Luftforsvaret kjøpte 30 fly i 1956, utfaset i 1982. På Sola var 2 fly stasjonert tilknyttet 7191 Støtteving.

Noorduyn Norseman Mk.IVFlyet ble bygget i Canada fra 1937. Flyet kunne utstyres med hjul, ski eller flottører. Under krigen ble flyet benyttet som transportfly. Produksjonen fortsatte fram til 1953.
Norge fikk 8 fly via England i 1945. Disse ble brukt til transport og ambulanseflyging fram til 1957. Flyene ble så solgt til sivile flyselskap, og brukt til forskjellige oppdrag rundt i Norge til midt på 60-tallet.
Sola Flymuseums har et fly fra 1942. Det tjenestegjorde først i canadisk flyvåpen, kom til Norge i 1953. I 1972 ble det solgt til Sverige, og havnet til slutt på Sola i 1994.
deHavilland DH100 Vampire MK 55


Det engelskbygde jetflyet fikk første prøvetur i 1943, og ble det første norske jetjagerflyet. Fronten av lyet var bygget i finer/balsa-laminat, resten i aluminium.Flyet var kjent for gode manøvreringsegenskaper. Mange land brukte flyet.
Flyene kom til Norge i 1948. Jet-trenings-skvadronen på Sola fikk 6 fly av 2-seters treningsversjon i 1953.
Flyet som står i utstilling på Flymuseet er lisensbygget i Sveits.
Republic F84-G Thunderjet
Fly første gang i 1946. Produsert i ca 4500 eksemplarer. Flyet ble videreutviklet i ulike varianter, blant annet Thunderflash.
Flyet kom til Norge/Sola i et stort antall (over 200 fly). 6 jagerskvadroner og 1 fotoving ble opprettet.
Mange uhell og havarier fulgte flyet. Av 206 fly ble 86 avskrevet. Mange norkske flygere mistet livet i ulykkene.
Flyene var på Sola 1951-55 i 331, 334 og 338-skvadronene.Lockheed T-33A

Flyet ble utviklet for trening og opplæring på grunnlag av Lockheed P 80 Shooting Star, det første amerikanske jetjagerflyet (1944)
22 stk T-33A kom til Norge gjennom våpenhjelp- programmet, og kom til Sola i 1954 til Jet-treningsvingen. Det var tjeneste fram til 1968.


RF-84F Thunderflash

Prototypen fløy første prøvetur i 1952. Flyet ble brukt til fotorekognosering. Den store nesen hadde god plass til fotoutstyr og hadde 6 kamera- posisjoner.

21 fly var tilknyttet 717 Fotorekognoseringsvingen. Tjenestetid: 1956-1970

Bell 47D-1

Helikopteret var det første praktiske helikopter til sivilt og militært bruk, produsert fra 1947 fram til 1974. Nesten 6000 eksemplarer ble produsert. Helikopteret ble brukt til ambulanse, redning og observasjon.
Norge fikk helikopteret i 1952, og hadde til sammen 14 helikoptre av forskjellige varianter i bruk fram til utfasing i 1971. 2 helikoptere var på Sola. De ble benyttet til redningsoppdrag av 7191 Støttevingen.
 

Sikorsky H-19D Chickasaw
Helikopteret ble benyttet til redningsoppdrag av 7191 Støttevingen. Men det var dyrt i drift, og ble tatt ut av tjeneste i 1965.
1 helikopeter var på Sola.
Bell UH-1B Iroquis

Helikopteret ble utviklet i 1956, og er produsert i over 10 000 eksemplarer, benyttet til troppetransport og ambulanseoppdrag.
Norge fikk sine første Bell UH-1B i 1963, 37 maskiner ble levert. De fleste var stasjonert på Bardufoss, noen på Rygge og noen i Bodø. De ble brukt til redningsoppdrag, ambulanseflyging og troppetransport under øvelser.
På Sola ble 1 helikopteret benyttet til redningsoppdrag av 7191 Støttevingen.

F 5 Freedomfighter

Utviklet i 1959, produsert i 2500 eksemplarer.
Et antall 2-setere var i en periode stasjonert på Sola under 718-skvadronen.
Flyet er et "multirole" jetfly og var i tjeneste 1966-1970 etter flere oppdateringer.

Westland Sea King I 1973 ble 330-skvadronen gjenopprettet og utstyrt med Sea King redningshelikoptere. Hovedbasen var på Sola, med avdelinger på Banak, Ørland, Bodø og Rygge.
Helikoptertypen er fremdeles i drift.

 

   
Han stjal en T-bird
En flytekniker på Sola Flystasjon stjal en  T 33. Etter 3 forsøk greide han å lande, faktisk den eneste sivile person som har greid å lande en jetjager.
Her er historien.