<<tilbake Jetreningsving, fotoving og søtteving på Sola
 

flash


718-skvadron JTV

15. oktober 1952 ble det opprettet en jet-treningsving (JTV) i Hangar 2, oppsatt med seks de Havilland DH Vampire. Det var på denne tiden et stort behov for opplæring og trening av gamle og nye flygere for jetfly, og opplæring i instrumentflyging. Et eget sertifikat for instrumentflyging ble utarbeidet, som skulle fornyes hvert år.  De nye Thunderjet-flyene var ankommet året før.

I 1955 ble vingen permanent etablert i hangar 3,  og fikk betegnelsen 718-skvadronen. I 1953 ble Vampireflyene erstatt med 22 stk Lockheed T 33. Disse var i bruk fram til 1968.  Syv fly ble avskrevet etter havari.

718-skvadronen etablerte på slutten av 50-tallet et nært samarbeid med Luftforsvarets bombe og skyteskole (LBSS). I 1965 flyttet skvadronen til hangar 4 og 5 hvor LBSS var etablert, og noen år seinere ble de slått sammen til Luftforsvarets flytaktiske skole (LFTS). Imellomtiden var T- birden  skiftet ut med 13 stk F 5 Freedom fighter.

I 1969 flyttet skvadronen tilbake til H 2. I 1980 flyttet LFTS til Rygge, og 718 stod igjen som en ren operativ skvadron.  Men F 5-flyene var begynte å bli gamle, og i 1982 ble flyene utfaset og skvadronen lagt ned.

717-skvadronen

En fotoving ble opprettet i 1949 med hovedbase på Kjevik. Tre Spitfire MK PR XI fra krigens dager ble benyttet til dette. I 1954 ble fotovingen flyttet til Sola, under betegnelse 717 Fotorekognoseringsving,  oppsatt med Thunderjet. Disse ble i 1956 erstattet med 25stk  RF 84F Thunderflash.

I 1961  flyttet skvadronen til Rygge.

7191 Støtteving

Fra 1945 stod en Arado 196 og to Fieseler Storch tilbake, etterlatt av tyskerne. Disse ble underlagt 330 og 333-skvadronenen, og benyttet til rekognosering og kommunikasjonsformål. Allerede året etter ble flyene byttet ut med PT19 Cornell, Norseman, Oxford og Harvard.

I 1955 ble det formelt opprettet en Kommunikasjonsving, og to år seinere ble den slått sammen med Helikopterseksjonen til 7191 Støtteving, og seinere omgjort til 720-skvadron C-ving.

Støttevingen utførte mange forskjellige typer oppdrag, fra militær redningsberedskap til sivil ambulansetjeneste, søk og redningtjeneste. Helikoptertypen var først Bell 47G, så Sikorsky H -19 D Chickasaw.I 1967 fikk avdelingen Bell UH-1B