<<tilbake     neste>>

 

Norsk møbelhistorie,
sammen med litt stilhistorie.

Tekst og foto: Kjell Dahle
Fotosamling fra firma Karl Dahle.

800-1500
Vikingtid
Middelalder

1500-1700
Renessanse
Barokk
Rokokko

1750-1900
Klassisisme
Empire

Historisme

1900-1960
Funksjonalisme
Skandinavisk design

1960-2000
Pop-design
Ergonomi
Minimalisme

   

 


Utstillingsmodell av Harald Hårfagre og Gyda sittende i  en fin kongestol.


Vi kjenner norske møbler tilbake til vikingtiden, gjennom de rike Osebergfunnene.

I middelalderen var møblene veldig enkle, produsert med enkle verktøy av en tømrer.

På 1400-tallet oppstod det nye idèer om filosofi, kunst og kultur i Sør-Europa, - inspirert av antikken. Mange nye vitenskapelige oppdagelser ble gjort, og nye verdensdeler oppdaget. Det førte til endret livsstil, nye behov, nye håndverk og nye møbler.

 


BByens borgerskap
 


Stabbur fra Hallingdal


Dekorativ folkekunst


Tidlig industrialisering


Snekkerverkstedet, malt av Gustav Wentzel


Seng av heltre furu med rammeverk, tappinger, stolper med kanelyrer, og sengegavl i stil inspirert av barokken.

 

By og land

Den norske og europeiske kulturhistorien tilhører i stor grad bysamfunnet/borgerskapet gjennom kirken og kongemakten. Utøvere av kunst og kultur ble utført av folk med penger og utdanning.
På landsbygda bodde bønder og husmenn med naturalhusholdning. På 1800-tallet bodde rundt 80 % av befolkningen i Norge på bygdene. De var stort sett selvlærte og produserte det meste selv, også kulturen.
Men byens kulturliv sendte impulser og inspirasjon til bygdene, slik at det ble en sammensmelting. Et eksempel er den norske treskjærerkunsten, som er sterkt påvirket av gresk/romersk kultur, antikken.
Det var lite billedkunst på bygdene, men behovet for å dekorere hverdagen var til tider stor, gjennom treskjæring, rosemaling og tekstilkunst, knyttet til  enkle nyttegjenstander brukt i hverdag og fest.
Med den store industrialiseringen av samfunnet på slutten av 1800-tallet forsvant mye av bygdekunsten. Heldigvis ble mye tatt vare på av Folkemuseene og Husflidforeningene.


Bondestue fra Maihaugen, Lillehammer.

Håndverk og teknologi

Hvem som tegnet de første møblene kjenner vi lite til. I middelalderen var ikke "design" knyttet til enkeltpersoner. Formgivingen var mer som en felles europisk kulturarv.
Utover i middelalderen vokste byene og mange nye typer håndverk oppstod. Oppfinnelsen av vanndreven oppgangssag i Renessansen revolusjonerte trelastproduksjonen, som nå kunne produsere tynne trematerialer for snekkeren, som så kunne lage lette møbler som stoler, bord, seng, skap, kister etc. Mange av grunnprinsippene i møbelhåndverket ble utviklet i denne tidsperioden, og har holdt seg gjennom århundrene.
I byene var snekkerne strengt organisert i laug. På bygdene stod håndverkerne friere.
Snekkeren hadde verktøy som fremdeles brukes: forskjellige håndhøvler, håndsag, bor, stemjern og lim.
På begynnelsen av 1900-tallet overtok maskinene, samtidig ble laugene i byen oppløst.
 

 

Trematerialer

Lim og overflatebehandling

Teknikker

Ordliste
 

Kilder:
"Bolig og bohave". Åse May Sjøholdt
"Norske møbler i fortid og nåtid". Peter Anker
"Stoler i Norge". Albert Steen
"Folkekunst i Norge". Peter Anker
"Stil og smak i 6000 år". Hopstock/Tschudi Madsen
"Stillære, rom og møbelkunst fra 1850 til i dag". Gunnar Hjelde
"Møbler i Norge" Trond Gjerdi
www.matslinder.no
www.snl.no
www.wikipedia.no
www.hobbykjelleren.net

 

neste>>