Teknikker

<<hjem

Frihåndstegning

neste>>


 jm_kopii.gif (19394 bytes)

De fleste liker å sitte når de tegner. Skal du tegne stort, kroki, bør du stå for å få bedre bevegelse og overblikk.Det viktigste i tegning er å øve seg på å se. Du skal tegne det du ser, ikke det du tror du ser. Dette er første trinn i all tegneopplæring.
Med dette grunnlaget er det lett å gå videre, prøve ut forskjellige uttrykksformer, forsøke å visualisere dine indre bilder, idéer, inntrykk.


Planlegg bildet.
Tegn først opp motivet med tynne, lette strek med HB eller 2B. Bruk måleteknikk for å få riktige proporsjoner, bruk hjelpelinjer for å få perspektivet riktig. Bruk akser/senterlinjer på runde gjenstander.
Se
etter hovedformer/grunnformer. Tenk komposisjon. Høye gjenstander (trær, vaser el) bør alltid plasseres til side for midten.
Ikke tegn helt ut til kantene på arket. Ikke begynn med detaljer før alt er riktig plassert.

Er du nybegynner trenger du visken, men begrens bruken mest mulig. Visken ødelegger arket.
Så kan du gå i gang med detaljer. Husk spiss blyant!

Rom, volum, valør og tekstur.
Tegning dreier seg om å se og tegne linjer, arbeide med streken. Streken kan gjengi alle slags motiv, eller lage fantasimotiv slik barn tegner.
Men linjen/streken er på mange måter en forenkling av virkeligheten. Med lyset kan du ved hjelp av valører få fram rom og volum. Tegner du for eksempel et stilleben setter du en lampe litt høyt og på siden av motivet slik at du får fram alle skyggene.
Du har flere teknikker å velge mellom når du skal legge på valører. Det kommer an på hvilket uttrykk du ønsker å få fram, eller hvor mye trening du har. Prøv ut teknikkene og finn fram til den teknikken du liker best selv, ditt eget uttrykk.
Med blyanten kan du også få fram teksturen, overflaten, materialet.

Teknikker.
Den enkleste teknikken er å
"rable" på valørene med en litt myk blyant, 2B eller 4B. Hold blyanten høyt oppe på skaftet med spissen skråslipt, eller inni hånda med lang spiss. Varier trykket på blyanten for å få fram lyse eller mørke valører.
Den andre og klassiske teknikken er skravering, enten med parallelle strek eller i kryss. Denne teknikken trenger en del øvelse skal resultatet bli bra.
En god tegning bør ha minst 5 forskjellige valører.  Planlegg plasseringen av skyggene slik at du alltid får høylysområder (helt hvite flekker) på tegningen.
Husk: det er ikke lov til å gni ut valører med fingrene, det reknes som litt juks innenfor klassisk tegning.
De mørkeste skyggene strekes opp med 4 eller 6B.
Slagskygger bør tegnes med vannrette strek. Husk at du må avveie størrelsen og styrken på slagskyggene i forhold til hele komposisjonen.
Materialoverflaten på motivet arbeides fram med blyanten. Harde materialer krever hard blyant.

Avslutning av tegningen.
Helt til slutt kan du tegne opp detaljer og enkelte linjer med en spiss HB/2B. Streken skal være tynn og "levende", ikke kraftige konturlinjer.
Bruk visk for å renske opp høylyset.

Bakgrunnen kan skraveres. Eventuelle horisontlinjer bør plasseres over eller under midten.

Tegning med andre redskaper.
Tegner du med kull eller kritt blir framgangsmåten mye den samme. Du kan bruke en tegnestubb eller fingrene for å gni ut valører i tillegg til skrå- eller kryss-skravering. Detaljer tegnes til slutt. Kull og kritt-tegninger må alltid fikseres til slutt.
Tegner du med tusj eller annen type penn bruker du mange lag krysskravering for å få fram ulike valører
.

Forskjellige uttrykk.
Redskap og teknikker kan varieres og kombineres. Liker du mye lyse valører og lette, korte strek får du et lett, forsiktig eller romantisk uttrykk (high key). Bruker du mye mørke valører og store kontraster blir uttrykket mer dramatisk (low key). Tegner du grove, hurtige strek blir uttrykket ekspressivt.

Her kan du øve deg på forskjellige oppgaver: tegnekurs

 

Utstyr:
- Tegneplate med ark, eller spiralblokk. Papir (130gr) med litt grov overflate, A4 eller A3.
- Blyanter, HB til 6B
- Kull, kritt eller grafittstift
- Penn og tusj
- Blyantspisser eller kniv, fint sandpapir, visk

tegnto.JPG (34414 bytes)

Eksempler på "rableskravering" og strekskravering utført med HB blyant.
Et stort blyantsett er fint å ha, men det aller meste kan utføres med 2-3 blyanter, f.eks. en HB, 2B og 4B.


Måleteknikk er viktig for å få riktige proporsjoner. Finn bredden i forhold til høyden ved å sikte med en blyant i hånda.

Blyantspisseren "spiser" blyanten. Bruk heller en liten skjærekniv, og lag en lang spiss. En bit fint sandpapir er også å fint å ha i nærheten.
 

neste>>