Teknikker

<<hjem

Teknisk tegning

CAD, 2D, 3D-modellering
 

 


 

 


 


Projeksjonstegning av stol.

 


Stol tegnet i isometrisk perspektiv.Håndtegnet isometrisk perspektiv 


.


Store og avanserte tegneprogram er Autocad eller Solid Edge. De kan brukes gratis i student- versjoner, men det krever mye tid for å lære å bruke dem.


Freecad er et stort og avansert 3D-program, helt gratis. Litt komplisert.
2D Teknisk tegning
Når vi skal lage en nøyaktig arbeidstegning kan vi enten bruke linjal og tegnebrett, eller et vektorbasert tegneprogram (CAD).
En gjenstand tegnes alltid i 3 riss (View): sett ovenfra (grunnriss, top view), sett forfra (oppriss, front view), og sett fra siden (sideriss, left view). Dette er etter Europeisk standard for projeksjonstegning (Orthograpic projection)
Ved håndtegning tegnes det i målestokk, men ved digital tegning (CAD) tegnes det uten målestokk. Når tegningen er ferdig og skal skrives ut velges så en målestokk tilpasset arkstørrelsen.
Alle nødvendige mål settes på.
Linjetykkelser (Line weight) skal være 0,7 mm for hovedlinjer, 0,5 mm for hjelpelinjer, og 0,1 mm for mållinjer og senterlinjer. Her brukes Lag.
Europeisk Standard for målsetting er millimeter. Dersom vi bruker cm må det skrives på tegningen. Bruk helt tynne hjelpelinjer for å vise hvor målet gjelder, sett på en pilspiss. I CAD-program tegnes pilspissene automatisk, prøv for eksempel gratisprogrammet Librecad.

Målestokk betyr å forminske. Skal vi lage en analog arbeidstegninger til et hus må vi sjølsagt forminske tegningen. Vanligvis forminskes hustegninger 100 ganger, målestokken er 1:100. Det betyr at 1 cm på tegningen er 100 ganger større i virkeligheten, altså 100 cm.
Andre målestokker kan være 1:50, 1:20, 1:5 eller 1:2.

Isometrisk perspektiv
Innenfor teknisk tegning kan en gjenstand tegnes i isometrisk perspektiv. Det betyr at alle linjer er parallelle, vinkelen er 30 grader. Denne metoden viser en gjenstand sett fra alle tre sider samtidig, og kan også målsettes og tegnes i målestokk.
Slike tegninger kan utføres på frihånd. Teknikken brukes ofte til idétegning/ skissetegning.
Et isometrisk skjema (Isometric grid) er et godt hjelpemiddel. Med tegnebrett eller tegnemaskin blir slike tegninger meget nøyaktige.

Skjema for isometrisk perspektiv.
 

CAD - DAK
I dag har datamaskiner overtatt teknisk tegning. Til dette brukes store og dyre program som Autodesk eller Solid Works, både til maskintegning og arkitekt-tegning. CAD betyr Computer added design, eller DAK på norsk (data-assistert konstruksjon)
Framgangsmåten kan være å tegne en gjenstand i 2D først, i ortografisk projeksjon (grunnriss, oppriss, sideriss). Så gjøres tegningen om til 3D, isometrisk perspektiv, som viser gjenstandens tre sider i samme tegning.

 


Teknisk tegning (2D) tegnet med Librecad

 

3D modellering
Med gode 3D-tegneprogram kan en tegning utføres i isometrisk perspektiv direkte. Alt tegnes med mål og i målestokk. Så kan det tas ut målsatte 2D-tegninger, eller snitt-tegninger.
Dette gir enorme arbeidsmuligheter for ingeniører og arkitekter.

Enklere program som Tinkercad bygger alt opp fra ferdige 3D-grunnformer. Du bygger opp en gjenstand, legger til og trekker fra.
Google Sketchup er et annet godt gratisprogram. Her tegner du først grunnflaten, og drar så opp 3D-figuren. Programmene er som regel nettbasert.

Med litt trening kan du lage fantastiske illustrasjoner i farger og materialoverflater, som lett kan ses fra alle vinkler.

 

 

Gratis tegneprogram:

Incscape
Vektorbasert tegneprogram for illustrasjoner etc
Kort innføring her

cadstd.com
2D teknisk tegning for Windows.
Kort innføring her

Librecad.com
2D tegneprogram for Win og Mac.
Kort innføring her.

Tinkercad
Enkelt 3D-program
Innføring
her

Google Sketchup 3D-tegning
Innføring her

Sculptris 3D "leireklump"
Innføring her

Sculptfab (nettversjon)

Autdesk 360 Fusion
3D Modellering
Innføring her

Blender Gratis og allsidig 3D-tegneprogram

 

 Liste over gratis 3D-tegneprogram her