Arkitekturhistorie

    <<tilbake                                        Jugend, modernisme, senmodernisme

Ved overgangen til et nytt århundre mente arkitekter og designere at det var på tide å skape noe nytt. En ny stil ble skapt: Jugend i Tyskland, Art nouvea i Frankrike. I Wien ble den kalt Session, en annen variant oppstod i Scotland, Østerike og Spania.
Modernisme er et samlebegrep på stilepokene fra 1900 til 1940. Modernismen er en stil uten forbilder fra Antikken. Perioden blir også kalt International Style, i USA Streamline.
Senmodernisme er et samlebegrep på periodene de første tiårene etter krigen, fram til ca 1975.

Jugend, Art Nouveau
1890-1910
Arts and craft


I England og USA oppstod Arts and Craftsbevegelsen rundt 1870, inspirert av et litt romantisk forhold til middeladersk ornamentikk, håndverk og folkekunst.
Bevegelsen la grunnlag for Art Nouveau-stilen i Frankrike og Belgia, som hentet inspirasjon fra naturens organiske linjer og former. Stilen spredde seg i Europa og USA, i møbel, interiørdesign og arkitektur. I Tyskland, Østerike og Skotland fikk stilen et mer geometrisk preg, kalt Jugendstil.Eiffeltårnet
Nyklassisisme
1910

 

Jugendstilen smelter sammen med ny interesse for klassisimen og barokken. Søyler og tempelgavle dukker opp igjen i arkitekturen.


Funksjonalisme
1920-1940
Bauhaus
de Stijl


Etter at den 1. verdenskrig var over måtte samfunnshjulet i gang igjen. Utviklingen av abstrakt kunst påvirket arkitekter og designere til å finne et forenklet formspråk tilpasset moderne materialer og masseproduksjon. All dekor var forbudt, estetikken lå i den enkle bruksfunksjon.

Alt bygger på den rene, enkle og funksjonelle form, alt overflødig tas bort. (I Russland konstruktivisme, i Nederland de Stijl, i Tyskland Bauhaus)Art Deco
1930-1940
International Style
Streamline

 

Funksjonalisme med et dekorativt preg.

Brutalisme
1950

 


Rå betong brukt som hovedmateriale i ærlige, åpne funksjonssammenhenger.
Strukturalisme
1960


Bruk av masseproduserte byggeelementer som settes sammen etter bestemte mønstreHigh Tech
1980-2000
Minimalisme

Arkitekturen har tydelig teknologisk preg
 


Pompidou-sentert Paris

Postmodernisme
1990-2000

Dekonstruktivisme
Neomodernisme
Protest mot funksjonalismen, elementer fra antikken ble hentet fram igjen

Regionalisme
1990
Arkitekturen skal ta utgangspunkt i lokale forhold.

Remodernisme
2000-2017

Kreativ og mangfoldig arkitektur basert på Funksjonalismen (Funkis)

Bærekraftig utvikling 2000-2017 Økt forståelse for miljø, ressurser, økologi.