Designhistorie
 
<<tilbake Gammel tid
  

Å lage bruksgjenstander som møbler, smykker, klær, interiør, redskap og våpen har vært en viktig del av menneskets historie. Det krevde kunnskap om materialer og teknikker, kunnskap om form og funksjon, altså hvordan en gjenstand kunne ha den best mulige nytte/bruksverdi. Mange forskjellige håndverk ble utviklet.

Behovet for å dekorere bruksgjenstander oppstod også tidlig. Klær, smykker, husgeråd eller våpen skulle ikke bare være funksjonelle, men også dekoreres med fine border og mønstre. Dette finner vi flotte eksempler på fra Vikingtid.

Håndverkeren var designer, men han var sterkt bundet av tradisjoner og stilepoker. Det var først på slutten av 1800-tallet at design ble et eget fagområde, et yrke.

Oldtid, Jernalder og Bronsealder
....500 f-Kr

 

 

 

 

 

 

I steinalderen bodde folk i huler, gikk i skinnklær. Dette var enkle jegersamfunn, med enkle redskap.

Med overgangen til jordbrukskulturen oppstod det behov mange nye redskap. Det trengtes økser for å rydde skog, hakker for bearbeiding av jorda, og krukker og kar til oppbevaring av mat. Husdyrholdet utviklet seg. Fra sauen fikk vi ull til klær. Hus ble bygget av stein, tømmerkonstruksjoner holdt taket oppe.

Fra steinalderen kjenner vi også helleristningene, fantastiske billedframstillinger av dyr og mennesker, som symboler i religiøs sammenhenger. De vitner om stor skaperglede og god estetisk formsans.

I bronsealderen (1800-500 f.Kr) tas metallet i bruk. Bronse er et hardt materiale brukt til våpen og smykker. Det er en blanding av kopper og tinn.  Tinn fantes ikke i Norge, og måtte importeres. Dermed oppstod det handelsruter på kryss og tvers i Europa. Norsk design tidlig fikk impulser utenfra, fra kulturer ved Middelhavet.


Rekonstruert jeralderhus i Stavanger.

Jernet tas i bruk i Sør-Europa fra ca 1000 f. Kr., spesielt til våpen og jordbruksredskap. Jernet kommer til Norge flere århundrer seinere. Jernmalm ble funnet i myrer, smeltet og smidd til våpen og redskap.

Vikingtid
500 f.Kr-1000 e.Kr. Keltisk
Folkevandringstid Vikingtid

 

 

 


Harald Hårfagre

Fra rundt år 0 preget Romerriket Europa, og romersk kultur spredde seg nordover. Etter Romerrikets fall 435 e.Kr. preget  tysk kultur og impulser østfra Norden. Det oppstod en nordeuropeisk dekorativ dyreornamentikk. Det er spesielt på smykker, våpen eller i treskjæring vi finner denne rike ornamentikken.

Vikingene bygde store langhus i tre, der husdyrene holdt til i den ene halvdelen. Vikingene var også kjent for sine flotte skip, kjent for å være dyktige håndverkere.

Ull var det vanligste materialet til klær. Det ble spunnet med håndtein.


Rekonstruert langhus på Avaldsnes

Middelalder
1000-1400
Romansk og Gotisk stil

 

 

 


Stabbur fra Hallingdal

Kristendommen markerte overgang til middelalderen med Romansk og Gotisk stil. Inspirasjon var hentet fra Antikken.

Påvirkningen fra Europa ble stadig tydeligere i nordisk formgiving, spesielt innen arkitekturen. Konge og kirke etablerte sine seter i byene hvor de bygde slott og kirker i Europisk stil. Klær og smykker fikk flott utforming.

Med Kristendommen kom nye stilementer som religiøse motiv, og bladranker. I Norge ble det bygget stavkirker av tre i stort omfang. Disse ble pyntet med utskjæringer og flotte inngangsportaler dekorert med rik dyreornamentikk.  

På landsbygda bodde folk i enkle laftede hus, med lys og røykåpning i taket. Interiøret bestod av bord og enkle trebenker, og en seng i hvert hjørne. All matlaging ble utført rundt ildstedet med enkle redskap.

 

Reformasjonen og Renessanse
1400-1600

 

 

 

 


Enkelt skap i Renessanse-stil

 

I Italia vokste det midt på 1400-tallet fram nye idèer om filosofi, kunst og kultur, - inspirert av antikken. Mange nye vitenskapelige oppdagelser ble gjort, og nye verdensdeler oppdaget (Amerika).

I Tyskland oppstod Reformasjonen på 1500-tallet, med nye tanker om utøvelse av kristendommen. Dette førte til at kirkene i Norden fikk nytt interiør med prekestol og benker. Helgener og religiøse bilder ble fjernet.

Samtidig vokste byene og mange nye håndverk oppstod. Håndverkerne var strengt organisert i laug. På bygdene stod håndverkerne friere.

Mange nye oppfinnelser ble gjort, som boktrykker-kunsten. Oppgang-saga revolusjonerte trelastproduksjonen, og kunne nå produserte tynne trematerialer for snekkeren, som så kunne nå lage lette møbler: stoler, skap, kister etc. Stua fikk peis i et hjørne.

Stilen var preget av geometrisk enkelhet med romanske buer, søyler og pilastre, tempelgavler, rette linjer, kvadrat.

Rokken kom til Europa på 1200-tallet, men ble vanlig i Norge først på 1700-tallet. Det ble nå mulig å lage garn i langt større skala, til klær, tepper etc. Alle naturfibre ble brukt: ull, lin, bomull, silke. Til tauverk og seil ble det brukt hamp og nesle.

 

Barokk og Rokokko, Regence
1600-1750

 


Akantusbarokk i bygde-stil

 


Rokokkoinspirert rosemaling i bygdestil

 


Spinnrokk og smijernsarbeid

Også Barokken oppstod i Italia, på slutten av 1500-tallet. Den har preg av antikkens symmetri, men kjennetegnes best med en dekorativ og overdådig planteornamentikk (Akantus-ranker)

Barokken når Norge på slutten av 1600-tallet. Kirkeinteriøret (altertavle og prekestol) får rike og dekorative utskjæringer. I 1699 får Oslo domkirke en ny rikt dekorert prekestol som skaper en ny blomstringstid for treskjæring, rosemaling og folkekunst på bygdene. Akantus-ranken, et bladmotiv fra antikken, er hovedmotivet. Denne stilen varte helt ut på 1800-tallet da industrialiseringen kom.

I byene stod gull og sølvsmedfagene strekt. Møblene ble letter i Rokokkoen, med et organisk preg.  Rokokkoen bruker mye av de samme plante-motivene som Barokken, men i tillegg kom skjell, C- og S-former, i asymmetriske komposisjoner. Regence-stilen innførte knekkede linjer.

Noen av de dyktigste håndverkerne ble kjente navn i Barokken, både i byene og på bygdene.

Kunstindustri som glassverk og fajanse kommer til Norge i Rokokkoen. Gjenstandene var som regel rikt dekorert.

Husa fikk vinduer, og støpejernsovner overtok for peisen. Ovnene ble rikt dekorert med plantemotiv og religiøse billedmotiv.

I billedvev ble det ofte brukt religiøse motiv. Byens borgere hadde overdådige klær. Silke var et dyrt materiale importert fra Kina, og tilhørte borgerskapet og aristrokratiet i byene. På bygdene gikk folk i klær av vadmel (grove, vevde stoffet av ull)


Barokk, interiør i byen

Rokokkoklær og møbler i byen
  Kilder:

https://snl.no/klesdrakt
https://snl.no/Kunsth%C3%A5ndverk_og_design_i_Norge