Motiv

<<hjem

Bilde

 


 

Fra vi er små arbeider vi med bilder. Barn tegner og maler uten hemninger, for å fortelle om opplevelser eller hendelser i hverdagen.
I ungdomsalderen blir kravet til kvalitet i bildeuttrykket mye større. Mange slutter å lage bilder fordi de ikke får det til. Men vi forholder oss til bilder hele livet, gjennom film, foto, media og kunst.
Bedre kunnskap om bilder kan gi oss bedre forståelse for bildeuttrykket. Vi får større estetiske gleder og opplevelser, bedre kritisk sans slik at vi kan reflektere og avsløre bløff eller dårlig arbeid. Mange bilder lyver eller lurer oss. Og vi vil kunne lage bedre bilder selv.

Bilder som språk
Hvorfor lager vi bilder? Hvorfor malte steinaldermennesker bilder på huleveggen? Vi forklarer fenomenet med menneskets åndelige behov og interesser, altså det indre liv i oss.
Kunstnere lever av å lage bilder. De lager bilder fordi de har et sterkt behov for å  uttykke sine indre
følelser, eller beskrive virkeligheten sett med kunstnerens øyne. Vi kan tenke oss at det er 5 "virkeligheter" en kunstner ønsker å beskrive for oss:

  • den ytre, sanne virkelighet (realismen)
  • den indre, åndelige virkelighet (ekspresjonismen)
  • fantasiens virkelighet (surrealismen, pop-kunst)
  • den estetiske virkelighet (abstrakt-geometrisk kunst, minimalisme)
  • den eksperimenterende/nyskapende virkelighet (konseptkunst)

Bilder brukes altså til å fortelle noe, formidle en mening, et budskap, eller en opplevelse. Den som lager bilder kommuniserer med en mottaker, ikke gjennom språket, men gjennom bildet. Dette betyr at vi må lære oss bildespråket hvis vi skal lage bilder, eller forstå bilder. Vi kaller det visuell kommunikasjon.

Hvordan lager vi bilder ?
Det er mange utrykk, teknikker og materialer å velge mellom. Det aller enkleste er å vandre rundt med et fotoapparat og knipse i vei, det tar 1/100 sekund å ta et bilde. Eller vi lager levende bilder med et filmkamera.
Skal vi tegne trenger vi bare en blyant og ark. Vil vi prøve oss på maling kreves det litt mer av utstyr og kunnskap om materialer og teknikker. Foto og film krever PC, programvare, internett osv.
En fellesfaktor for alt bildearbeid er at uansett hvilken teknikk du velger må ha grunnleggende kunnskap om komposisjon og virkemidler. Start med dette før du går videre i teknikkene, se kapittelet om komposisjon.

Bildeanalyse
For å forstå bilder er det viktig å kunne analysere et bilde, slik som du analyserer en tekst.
Det første du gjør er å bestemme hvilken type bilde det er: kunst, reklame, postkort, reportasje osv. Så forsøker du å gi en helt objektiv beskrivelse av bildet, beskrive det du ser. Du skal ikke tolke innhold eller vurdere om bildet er fint eller stygt.
Finn hovedmotivet, fargebruk, komposisjon, symboler, teknikk, og til slutt detaljer. Så kan du gå i gang med å beskrive din egen opplevelse og tolkning av bildet. Blir du trist eller glad, er det stygt eller fint osv.

 


Abstrakt uttykk

 


Fotomontasje

 


Digitalt uttrykk

 


Landskapsfoto