Teknikker

<<tilbake

Digital tegning

Gratis tegneprogram:

Paint.Net. Flott program for Windows.

Pinta. Tegne og bildeprogram
for alle operativsystemer.

Autodesk Sketchbook. Nydelig tegneprogram for Windows 10

Gimphoto. Tegning og bilderedigering.

Incscape
Vektorbasert tegneprogram for illustrasjoner etc
Kort innføring her

  

Du kan tegne det aller meste på datamakinen, fra enkel skissetegning til flotte illustrasjoner i farger, eller 3D-tegninger. Det finnes mange flotte tegneprogram.
Det skilles mellom to hovedtyper tegning: Punktgrafikk og vektorbasert grafikk.
Med punktgrafikk er bildet satt sammen av punkter (pixler). Alle foto er bygd opp på dette måten. Punktene har en bestemt tetthet, som regel målt i punkt pr. tomme. Photoshop er et eksempel på denne typen program.
Med vektorbasert grafikk bygges bildet opp med linjer mellom definerte punkt (ankerpunkt). Dette gir en presis strek. Et kjent program som bruker vektorgrafikk er Illustrator, men alle program for teknisk tegning (CAD-program) er basert på dette prinsippet. Fordelen med vektorgrafikk er at det er enkelt å endre på linjene, og de kan skaleres opp og ned uten at kvaliteten på streken endres.

Tegneteknikk
Med et punktgrafikk-program tegnes streken med mus, eller penn på et tegnebrett. Streken blir noe ujevn. Penselen vil som regel gi en finere strek enn blyanten. Penselen fås i et stort antall varianter, og kan lastes ned gratis fra internett. I fargevalgpaletten velges alle slags farger, og fargene kan gjøres gjennomskinnelige (Opacity). Valgmulighetene er uendelige.
Vektorgrafikk tegnes også med musen. Her tegner du med klikk, flytt, klikk. Hold museknappen nede og dra ut justeringspunkter når du skal tegner buer. Punktene på linjen kan lett finjusteres. En lukket linje kan fylles med farge, forløpninger, mønstre osv.
Med en pensel kan du også tegne vektorgrafikk, linjene vil innholde justeringspunkt.
Tips om vektortegning med Photoshop og Illustrator her

Arbeid med lag
Det unike med digital tegning er at et bilde kan bygges opp med lag. Dermed kan du svært enkelt gå inn og gjøre endringer på bestemte deler av bildet. Med markeringsverktøyene kan du flytte, justere, slette, kopiere osv.
Bildet lagres med lagegenskapene slik at du over tid kan gå inn og gjøre endringer. Når tegningen er helt ferdig lagrer du en kopi i et sluttformat, for eksempel JPEG. Alle lagene slås sammen.

Program
Programmene til Adobe er flotte og dyre program (Photoshop, Illustrator). Disse brukes i videregående skole, og ellers over alt innen foto og grafisk design.
Windows har et fint gratisprogram, Paint.NET. Pinta er for Mac (og Windows), enkle men gode program. Det finnes mange flere, ofte fylt med reklame.

Tegnebrett og Ipad
Digitale tegnebrett gjør tegnearbeidet enklere og mer presist. Du jobber med en penn i hånda, som en blyant, tusj eller pensel. Et viktig tips er å bruke zoom-funksjon mye slik at du har god kontroll på detaljene.
På en Ipad kan du tegne rett på skjermen.