Visuelle virkemidler

<<hjem

Farge

 neste>>


goethe.gif (2229 bytes)

itten.gif (2160 bytes)

ncs.gif (2440 bytes)
Å gjengi de "riktige" fargene er vanskelig, så sjekk med bøkene.

 

 


Ittens fargesirkel. Klikk for større bilde.


CMYK og RGB

 

 

 

 Fargesystemer

Hvitt lys som spaltes gjennom et prisme deles opp i 7 farger, regnbuen, eller ROGGBIF.
Farger slik vi vanligvis ser dem er pigmenter som ved hjelp av reflektert lys gir øyet vårt en fargeopplevelse.
Egentlig har vi bare tre farger: gult, rødt og blått. Disse kalles primærfarger. Ved å blande disse parvis får vi sekundærfarger: grønt, orange og lilla. Blandes en sekundærfarge med en primærfarge kalles disse tertiærfarger.
Hvis vi i tillegg blander inn svart og hvitt, kan vi få fram flere tusen fargenyanser.

CMYK, RBG
Når vi blander fargepigmenter slik kalles det subtraktiv fargeblanding. I et trykkeri brukes 4 grunnfarger: cyan, magenta, gul og svart (CMYK)
På en dataskjerm arbeider vi ikke med pigmenter, men med lys. Å blande farget lys kalles additiv fargeblanding. Fargesystemet heter RGB (red, green, blue)

HSB
En farge beskrives ut fra fargetone (hvilken farge det gjelder, f.eks blå), metning (om fargen er rein eller blandet/dempet med brunt eller grått, eller uttynnet), valør (om fargen er lys eller mørk),
På datamaskinen kalles dette HSB (Hue=farge, Saturation=metning, Brightness=lyshet)
NCS bruker en trekant for å forklare fargens reinhet og lyshet.

Fargesirkelen
En fargesirkel gir en bedre forståelse for hvordan fargene forholder seg til hverandre. Motsatte farger er dynamiske og skaper uro og kontrast, mens nabofarger er roligere. Fargesirkelen lager oversikt over hvilke farger som er kalde/passive/fjerne eller varme/aktive/nære.

Ittens fargelære
Johannes Itten (1888-1967) var lærer ved den kjente Bauhaus-skolen. Han brukte de tre grunnfargene som utgangspunkt for en fargesirkel. Ved å blande disse fikk han 12 farger i sirkelen. Alle fargene som står rett overfor hverandre er komplementære. Når disse blandes blir summen i følge hans teorier nøytralt grått. Ut fra dette framsatte han harmonilover av treklanger og firklanger.
I sine teorier beskriver han 7 farge-kontraster: egenkontrast, lys/mørk,   kald/varm, komplementær, simultan, kvalitet og kvantitetskontrast.

NCS
I Sverige ble NCS (Natural Colour System) utviklet på 1960-tallet som et internasjonalt fargesystem der tallkoder beskriver fargene. NCS bruker 4 grunnfarger: gult, rødt, blått og grønt.
I tillegg til fargesirkelen brukes en fargetrekant (nyansetrekant) for å forklare fargens reinhet i forhold til hvitt og svart.
NCS  brukes spesielt i interiørsammenheng, mens kunstnere kanskje er mer opptatt av Itten og Goethe, eller lignende systemer. Grafisk bransje bruker de tre grunnfargene, men har også egne fargesystemer. Industrien bruker RAL-koder.

Fargepersepsjon
Å finne de riktige fargene i forhold til fargetone, metning og valør er vanskelig.
Lysforhold, dine egne øyne eller humør, kultur og tradisjoner er faktorer som påvirker fargesynet vårt, og påvirker vår oppfatning av fargene.
Fargene står sjelden alene, de påvirker hverandre, som i simultankontrasten.

Fargens metning
Blandes fargene med hvitt blir de lysere og kaldere, pastell. Farger blandet med brunt eller grått blir dempet, og roligere.
Farger landet med svart blir dype, triste, og skaper en mystisk stemning.

Fargeegenskaper og fargevirkninger
Farger som er helt ublandet (primærfarger) er reine, klare, sterke og glade. Blå og grønne farger er kalde, fjerne, passive. De virker beroligende og fredelige.
De røde og gule farger er varme, nære og aktive. De virker stimulerende og skaper kjærlighet, men varsler også fare.
Fargene blir kaldere om du blander inn hvitt. Blander du inn grått, brunt eller litt av komplementær-fargen, blir fargene roligere, dempet.
Et rom vil virke større om du bruker lyse farger.

Fargesymbolikk
Fargene har symbolske verdier avhengig av kultur og tradisjoner. Rødt står for kjærlighet, men også fare, krig og revolusjon. Gult og orange står for lys, varme og energi, grønt betyr ro eller håp, blått betyr ro og meditasjon, fiolett betyr mystikk og uro, svart betyr sorg og død, hvitt betyr renhet og uskyld.
Fargesymbolikk

Fargesammensetting

Vi kan sette sammen farger intuitivt basert på følelser, eller mer analytisk basert på kunnskap om farger.
Kunnskaper om farger gir større sikkerhet og forståelse. Begynn med å tenke igjennom hvilket uttrykk du vil oppnå: ro, dynamikk, varme, romantikk osv.
En grei hovedregel for fargesammensetting er at en farge i en palett får være hovedfargen, får dominere.
Andre farger settes sammen etter disse hoved-prinsippene:
Valører av samme farge.
Velg 1 hovedfarge, f.eks blå, og bland inn svart eller hvitt slik at fargen varieres i ulike valører.

 

Farger med likhet i valør.
Velg farger som har likhet i valør, f.eks. pastellfarger, dempede farger, dype farger etc.

 

Nabofarger.
Velg 2 farger som ligger ved siden av hverandre på fargesirkelen f.eks. gul/grønn


 

Kalde farger
Fargene på venstre del av fargesirkelen har det til felles at de er kalde.


 

Varme farger
Fargene på høyre halvdel er varme

 

Ittens fargekontraster kan også brukes som utganspunkt for fargesammensetting, for eksempel kald/varmkontrast, komplementærkontrast, eller treklanger. Men pass på mengdekontrasten. La en av fargene få dominere, rødt og grønt vil slåss om oppmerksomhet hvis mengden er lik for begge fargene.

Komplementærkontrast
Farger som ligger motsatt i Ittens fargesirkel gir sterk kontrast.
3-klang
Etter Ittens fargeteori vil farger som danner en 3-kant eller 4-kant passe godt sammen.
  Svart, hvitt, grått er nøytrale farger som passer til nesten alt.


 

 


  Kalde farger gir kaldt uttrykk.

 


Dempede farger gir ro, reine farger gir uro.

 

Komplemetærfarger gir kontrast og fanger oppmerksomheten.

 


Treklang gir livlig uttrykk

 

hav.JPG (10986 bytes)

Brune farger i mykt kveldslys gir ro og varme.

 

neste>>