Visuell virkemidler

<<hjem

Form og figur

 


Les om symboler

 

 Proporsjoner


 

 

Punkt, linje
Punkt er den minste enheten. Når flere punkt settes sammen, danner de en linje, til slutt en form.
Linjen, eller streken, har  mange uttrykksmuligheter. Den kan være rolig, hissig, levende, geometrisk
, myk/hard, tykk/tynn, heltrukket/oppdelt, rytmisk/urytmisk osv.
Linjer tegnet med linjal eller datamaskin har et geometrisk eller mekanisk uttrykk. Linjer tegnet på frihånd er mer levende, organiske.
Usynlige linjer oppstår når for eksempel formelementene plasseres etter en tenkt linje, et grunnskjema. Det skaper orden i en bildekomposisjon.

Form og formelement
Når linjen lukker seg får vi en avgrenset form, et formelement.
Formelementer kan settes sammen på ulike måter etter bestemte prinsipper.
Et formelement kan gjentas i et bestemt mønster, eller settes sammen i grupper. Formelementene kan forskyves slik at de overlapper hverandre, speilvendes eller roteres. Formelementet kan også varieres i størrelse. Prinsippene er velkjent i mønsterkomposisjon.
Når flere element settes sammen er det også viktig å kunne se de negative formene (bakgrunnen, eller rommet mellom to former), og se på hvordan f.eks. størrelse eller farge på den negative formen påvirker den positive formen. I grafisk sammenheng kalles det å bruke "luft", et viktig virkemiddel for å skape ro og orden i en komposisjon.

Geometrisk form
Kvadratet, sirkelen og trekanten kaller vi grunnformene. De er strengt geometriske, og uttrykker grunnleggende orden og lovmessighet.
Kvadratet er stabilt og fast. Sirkelen er mer organisk, har bevegelse i seg. Trekanten er dynamisk, og kan være både stabil og ustabil alt etter hvilken vei den snus.

Organisk form
Former som vi henter fra naturen er organiske. De har et mykt utrykk, vi tenker på det som er levende, vokser, er i bevegelse.

Stilisering
Former fra naturen kan gjengis fotografisk, men som regel er det nødvendig å forenkle eller stilisere naturformer, og på den måten gi formene en personlig tolkning eller uttrykk. Først tar vi bort unødvendige detaljer, i formens kontur (omriss) og formens flate. Fjernes alt flateinnhold, står vi igjen med en silhuett. Bruker vi litt fantasi og endrer på formen kaller vi det fabulering.
En form kan forenkles helt over i det abstrakte, et grantre blir til slutt en trekant, en grunnform.
Stiliserte naturformer kan brukes som formelement i mønsterkomposisjoner eller i billedkomposisjoner, som for eksempel moderne kunst. I tegneseriefigurene finner vi stiliserte dyr eller menneskefigurer.
Andre eksempler på forenklet /stilisert form er symboler og bokstaver.

Proporsjoner
Når vi tegner mennesker bruker vi et standard grunnskjema for å få riktige proporsjoner.
Kroppen deles i 8 deler, hodet utgjør 1/8. Beina utgjør 4/8-deler, altså halvparten av hele kroppslengden. Navlen (midjen) ligger på 3/5-deler, altså i Det Gylne Snitt.
Ansikt og hender har også faste inndelinger som vi bør forholde oss til. Øynene skal alltid plassere midt i ansiktet.

 Bruksting som er bygget på grunnformer.

 Stilisering