Design

<<hjem Idéutvikling og design


  


 

 


  Finn grunnskjema. Er bildet i balanse?

 

 
  Finn virkemidlene.

Design
Design er et italiensk ord, designo, som betyr skisser eller tegning. På norsk har vi et godt ord, formgiving, men ordet design har overtatt de siste årene.
Vi skiller mellom industridesign og signaturdesign. Industridesigneren er som regel helt anonym, mens signaturdesigneren er blitt kjent for sine produkter, som for eksempel Phillip Starck.
Designerens oppgave er å planlegge produkter som har gode funksjonelle, ergonomiske og estetiske kvaliteter. Han må vurdere hva som er nyttig eller unyttig, stygt eller pent. Produktet må så tilpasses et marked, og det må tas hensyn til økologiske aspekter som ressursbruk/ gjenbruk.
Når vi skal designe/formgi et produkt, starter vi med en funksjons-analyse. Vi vurderer bruksegenskaper, ergonomi, materialer, form, farge, dekor. Vi bruker skisser og modeller, prøver ut og gjør nye forsøk.
Så utarbeides nøyaktige arbeidstegninger, og vi arbeider oss fram til et modell/produkt som til slutt kan utprøves og presenteres for kjøpere/brukere, en prototype.
Industridesigneren arbeide med reine industriprodukter: møbler, bruksting, klær, eller grafisk design. Han arbeider på industriens premisser. En signaturdesigner, arkitekt eller kunsthåndverker står friere til å skape sine egne ting.

Estetikk og kreativitet
Du kan arbeide med form, farge, design i mange ulike sammenhenger, i mange ulike yrker. Du bruker din kreativitet og estetiske sans for å framstille et eller annet produkt. Det betyr kunnskap om teknikker, materialer, form og farge, komposisjon, stil og utrykk, økonomi og markedsføring, ressursbruk osv. I tillegg er talent og forståelse for disse fagområdene viktig.
Estetikk betyr enkelt sagt læren om hva som er stygt eller pent. Innenfor estetikken finner vi normer og regler for hva som er god design. Men dette har også med personlig smak å gjøre. Noen liker det slik, mens andre slik. I tillegg vet vi at dette følger motene, trendene.
Å utvikle den estetiske sans betyr at vi vil utvikle god forståelse for å se samspillet mellom form, farge,funksjon.
Å utvikle kreativitet betyr å utvikle fantasi, evne til å være nyskapende, kunne finne gode løsninger på form og fargeproblemer.
Vi omgir oss med design i alle sammenhenger: klær, møbler, kjøkkenutstyr, interiør, arkitektur osv. Slike bruksting har alltid en klar nytteverdi, men også estetiske verdier som preges av moter og trender. Vår livskvalitet er knyttet til det vi til daglig har rundt oss.

Form
Hva er god form? Din evne til å se og vurdere form er avgjørende for kvaliteten på arbeidet ditt. Når du arbeider med form har du en del grunnregler og virkemidler du kan bruke. Jo mer kunnskap du har, jo bedre blir som regel resultatet.
Start med å tenke igjennom hvilket uttrykk du vil oppnå. Så velger du virkemidlene og materialene som passer i forhold til uttrykket, og setter dette sammen til en komposisjon. Ofte må du gå flere runder før du har fått det resultatet du vil ha.
Les mer om form og komposisjon her

Farge
God fargeforståelse er viktig i mange sammenhenger. Gjennom  kunnskap kan vi lære oss å bli flinke til å sette sammen farger. Her vil erfaring og følelser også ha stor betydning.
Les mer om farge her

Stil og uttrykk
Ulike tider og ulike kulturer har sitt formuttrykk, se kapittelet om designhistorie. En stol er et sitteredskap, men har en helt annen utforming i dag enn for 100 år siden. Nye materialer, nye produksjonsmetoder, nye behov, nye trender skaper helt nye produkter. Vi lever dessuten i en tid med stort krav til utvikling og nyskaping.
Vår tids stil er Funksjonalismen. Form skal følge funksjon, god funksjon er vakkert. Derfor er dekor unødvendig. Men vi ser at vi også har behov for å leke oss med form og farge. Vi henter inspirasjon fra fortiden eller fremmede kulturer og smelter dette sammen til et moderne uttrykk.


Dekor
Hvis produktet skal dekoreres, må vi først utarbeide dekoren. Vi finner et motiv, for eksempel en blomst, forenkler (stiliserer) motivet, og setter motivet sammen til en eller annen form for bord. Virkemidlet er gjentagelse/rytme. Se kapittelet om Mønsterkomposisjon.
Dekoren må tilpasses produktet, som regel langs kantlinjer eller som et sentralt motiv plassert midt på.
Det er viktig å få en god helhet. Form, farge, dekor må henge sammen, ha samme uttrykk. Rosemaling på funkismøbler passer ikke.


Designprosess
Når du skal i gang med å formgi og fremstille et produkt er denne modellen god å arbeide etter.

1. Idémyldring
  Lag "tankekart" eller "frimerke-skisser". Hent inspirasjon fra natur, kultur, mennesker.

2. Planlegging
  Velg uttrykk, virkemidler, komposisjon, materialer og teknikker.

3. Gjennomføring
  Lag skisser og arbeidstegninger. Start produksjon. Vær ikke redd for å eksperimentere, gjør notater underveis.

4. Vurdering
  Bruk kritiske øyne på resultatet og gjør justeringer før du leverer produktet fra deg.

5. Dokumentasjon
  Lag en arbeidsmappe/rapport der du samler alle skisser, notater, kildehenvisninger, ogfforklarer/begrunner hva du har gjort.