Teknikker

<<hjem

Grafiske design

 

 

Grafisk design er å formgi ulike trykksaker. Du arbeider med tekst og bilde, som i plakater og reklame. Dette krever gode kunnskaper om billedbehandling, skrift og komposisjon.
Arbeidet foregår i dag på en PC. Det finnes egne layoutprogram til dette. Men du kan få til mye flott med et vanlig tekstbehandlingsprogram (for eksempel Word eller PowerPoint)
Har du en skriver og et digitalt fotoapparat, kan du gjennomføre hele prosessen fra fotografering, design og trykking. Dette gjør datamaskinen til et spennende arbeidsredskap med utallige bruksmuligheter både for amatører og profesjonelle.
Når du starter, må du planlegge arbeidet. Dette kalles layout. Prøv her
Layout Reklamebransjen har regler for god design og god etikk.
Prøv deg på grafisk design her.

Webdesign
Webdesign blir omtrent det samme som grafisk design. Forskjellen er at du presenterer materialet elektronisk, på en skjerm. Gjennom internett kan hele verden lese det du har laget.
Med webdesign kan du lage spennende presentasjoner gjennom bruk av hyperkoblinger, animasjoner, lyd, slideshow, etc. Du bør ha et eget program til dette, en Editor.


Fotografikk
Foto betyr å lage bilder med lys. Fotoapparatet gjengir en nøyaktig kopi av virkeligheten gjennom en linse, enten på fotografisk papir eller som dias (lysbilder). I mørkerommet kan bildet bearbeides, eller flere bilder settes sammen i montasjer.
Gode grunnregler for fotografering er å gå så nær innpå motivet som mulig, og holde apparatet så rolig som mulig.
Digital fotografering betyr at fotoapparatet lagrer bildene elektronisk, ikke på film. Bildene kan overføres og bearbeides i en PC. Se eksempler


Grafikk

Med grafikk mener vi framstilling av bilder ved hjelp av ulike trykketeknikker. Som regel kan du trykke mange eksemplarer av samme motiv.

Høytrykksteknikk betyr at du skjærer bort spor i en plate. De flatene som står igjen blir tilført en spesiell trykkfarge ved hjelp av en valse, og et papir presses over. Avtrykket blir negativt i forhold til platen. De vanligste formene for høytrykk er tresnitt  og linoleumsnitt, men  andre materialer kan også brukes: plast, metall, poteter, sandpapir, tekstiler etc.
Ved dyptrykk etses eller graveres en linje inn i en metallplate. Platen blir farget inn og tørket av slik at fargen bare sitter igjen i sporene. Papir blir lagt over, og så blir fargen presset inn i papiret gjennom en trykkpresse.
Litografi er en teknikk som bruker en flat kalkstein som trykkplate.   Fargen tilsettes steinen, som gir avtrykk under stort press.

Silketrykk (serigrafi) er en form for sjablontrykk der en fin duk spennes over en ramme. Et sjablonmateriale påføres direkte på duken, eller sjabloner skjæres ut og festes til duken. Også fotografiske sjabloner kan brukes. Så legges duken over papiret, og farge dras over duken slik at den går igjennom de områdene som ikke er tildekket, og ned på papiret.
Monotypi er forskjellige former for engangstrykk (materialtrykk, potetrykk, svamping, etc)

 


tog3.JPG (5337 bytes)
Scannet foto, som så er bearbeidet digitalt ved hjelp av et bildebehandlingsprogram. Motivet kan overføres til silketrykk.

 


hest2.JPG (11267 bytes)
Billedmontasje. Hesten er egentlig fotografert foran en stall. Kan vi  stole på at fotografiet gjengir virkeligheten?

lino3.JPG (25033 bytes)
 
Eksempel på Lino