Visuell virkemidler

<<hjem

Komposisjonsprinsipper

neste>>


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Retning

 

 

 

 

 

 

 


Rytme, gjentagelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Balanse
Balanse er det viktigste komposisjonsprinsippet. Balanse betyr likevekt i et bilde. Øyet vårt liker at billedelementene faller i likevekt.

Symmetrisk balanse betyr å dele bildet på midten, og plassere elementene likt på hver side av midtaksen. Vi kan tenke oss en vektstang der tyngden er lik på begge sider av midtpunktet. Hvis hovedmotivet plasseres helt på midtlinjen, midtstilling, blir det automatisk symmetri.
Symmetrisk balanse og midtstilling gir god orden og er litt høytidelig, men kan lett bli stiv og kjedelig.
 
Asymmetrisk balanse gir mer variasjon og spenning. Også her bruker vi en midtlinjen, men formelementene forskyves eller endres, uten at likevekten forstyrres.
Bryter vi likevektsprinsippet helt får vi ubalanse, en effekt som kan brukes for å fange oppmerksomhet.

Det Gylne Snitt
Det gylne snitt er en deling av en linje eller flate, en form for asymmetrisk balanse. Det gylne snitt deler linjen i forholdet 3/5, eller 0,618. Vi finner det samme forholdet mellom tallene i den fibonacciske tallrekken: 3,5,8,13,21 osv. Dett oppnås ro og harmoni, men samtidig spenning: den lille mot den store.

Når vi skal male eller fotografere et landskap brukes ofte prinsippet med det gylne snitt. Det gir god harmoni og balanse i bildet. Hovedmotiv og bimotiv plasseres langs linjene eller i krysningspunktene.
Linjene brukes til å dele et landskap opp i forgrunn, mellomgrunn og bakgrunn. I et landskap legger du alltid horisontlinjen langs den øverste eller nederst delelinjen, aldri på midten.

1/3-deling
Ofte er det enklere å bruke 1/3 deling i stedet for det gylne snitt. Metoden er raskere og enklere, du slipper å rekne om, og den gir med en gang en harmonisk komposisjon. Den brukes mye innen foto og grafisk design.
Et rutenett, grid, kan være et godt hjelpemiddel til å få god orden i en komposisjon.

Bevegelse og retning
Linjer i et bilde skaper bevegelse, og gir bestemte uttrykk.

Vannrette
linjer skaper ro, stillhet, dybde og fjernhet.
Loddrette
linjer er nære, skaper høytid, kraft og styrke, noe som vokser. Sammen med vannrette linjer skaper de ro og stabilitet, ofte kalt L-komposisjon.
Diagonaler (skrålinjer) er dynamiske, skaper spenning og bevegelse.
S-linjen skaper dybde og bevegelse.

Rytme
Rytme betyr å gjenta eller gruppere formelementer etter bestemte regler.
Rytme brukes mye i dekorative sammenhenger. Enkle formelement blir gjentatt i en bestemt mønster basert på gjentagelser, enten som bord eller et større flatemønster.
I et foto kan vi gjenta eller gruppere friere, mer tilfeldig. Grupperinger skaper som regel ro og god orden.
En bølgende linje kan også være en form for rytme, eller bevegelse.

Grunnskjema
Geometriske grunnfigurer (firkant, trekant eller sirkelen) kan brukes for å bygge opp og skape orden og helhet i et bilde, mye brukt i tadisjonell kunst.
Kvadratet er nøytralt, trygt, kjedelig og statisk. Rektangelet gir mer spenning fordi det oppstår kontrast mellom en kort og en lang side. Sirkelen inneholder bevegelse. Trekanten er stabil, men blir dynamisk hvis den snus på hodet.

Utsnitt
Utsnitt betyr å velge ut hva som skal være med på bildet. I fotografering brukes zoom, eller du går tett innpå. Ultratotal er et oversiktsbilde som viser personer og miljø på god avstand. Totalbilde viser hele personer, halvtotal viser halve personer, halvnært bilde viser deler av enkeltpersoner, nærbilde går tett på ansiktet, ultranært viser detaljer i ansiktet. Begrepene brukes mest i filmsammenheng.

Format
Et liggende bildeformat uttrykker ro, harmoni, hvile, fjernhet. Stående format er mer dramatisk, høytidelig, nærhet. A 4-arket er i standard størrelse 21 x 29,5 cm . I foto og film brukes mange andre formater. Før bukte TV og PC 4:3 formatet, nå brukes mest 16:9.

Optisk midtpunkt
Hvis vi plasserer et motiv helt på midten, vil det se ut som at motivet faller nedover.  Derfor plassere vi motivet noe over midten, i det optiske midtpunkt. Den samme optiske effekt er grunnen til at vi alltid lager en  passepartout litt bredere nederst.

Helhet
Helhet eller harmoni betyr at forskjellige formelement og virkemidler har en viss likhet eller slektskap med hverandre. Da vil komposisjon henge bedre sammen.
Det kan være likhet i form eller farge, avstand og størrelser, gjentakelser, ro, at noe får dominere, at bildet har et klart hovedmotiv/bimotiv, eller en hovedfarge.


Midtstilling


Symmetri


Asymmetri


Det gylne snitt


Loddrette linjer


Diagonaler


S-linje

 

neste>>