Kunst- og designhistorie

<<hjem Den gamle kunst
 

kunst.gif (9250 bytes)
 
 


 
 


Mennesket har alltid hatt behov for å uttrykke seg, være skapende. Helleristninger og andre oldtidsfunn viser oss dette. Bakgrunnen for denne kunsten var som regel religiøs eller rituell.
I dag blir vi fascinert av de estetiske kvaliteter og uttrykkskraften disse bildene har, så fascinert at vi kan bruke dette formspråket på ny, i f.eks. OL-sammenheng.

De greske søylene blir også brukt om igjen og om igjen, gjennom hele historien, helt fram til i dag (postmodernismen).
For å forstå vår kultur og samtidskunst er det derfor viktig å kjenne vår historie, kunsthistorien.

2000 f.Kr. Oldtid
Vi starter da mennesket begynte å bygge byer, danne sivilisasjoner. De første sivilisasjonene ble dannet rundt store elver. Her var det mulig å dyrke rikelig med mat slik at mennesket fikk slippe å gå på jakt hele dagen. De fikk tid til å bygge store byer, tid til å dekorere disse byene med flotte kunstverk.
Egypterne bygget i stein, enorme pyramider og templer. Denne kulturen bredde seg videre rundt Middelhavet, til Hellas, hvor vi fikk en blomstrende og viktig kultur.

500 f.Kr - 500 e.Kr Antikken
Den greske og romerske kulturen blir kalt antikken. Spesielt kjent er gresk arkitektur  med templer og søyler (dorisk, jonisk og korintisk), vakre skulpturer, relieffer og rikt dekorerte bruksting. Kulturen spredde seg videre til Italia, og etter hvert hele Europa med Romerrikets ekspansjon. Her grunnlegges europeisk kultur.

500 Middelalder
Etter Romerrikets fall, gikk Europa inn i middelalderen (romansk og gotisk stil). Kristendommen befestet seg som felles religion for hele Europa, Kongene danner land og riker. Det bygges byer, slott og borger, og praktfulle kirker i gotisk stil. Billedmotivene var som regel religiøse (ikoner).
Tilsvarende sivilisasjoner utviklet seg også i andre verdensdeler; i Asia, Afrika og Sør/Mellom-Amerika.

1400 Renessansen
På 1400-tallet oppstod helt nye idéer omkring kunst, litteratur og oppfinnelser. Antikken gjenoppdages, og den individuelle kunstner oppstår, som f.eks. Michelangelo med sin David eller Leonardo da Vinci med sin Mona Lisa.

Nye verdensdeler oppdages (Amerika). Europeisk kultur går inn i en ny storhetstid.
Renessansen innført perspektivet i billedkunsten. Motivene var ofte bibelske, eller portretter, i en stilisert men naturalistisk stil. I arkitektur og møbelhåndverk ble de greske søylene mye brukt som dekorative elementer. Stilen var preget av rette linjer og geometriske grunnformer.

1600 Barokk og Rokokko
Sivilisasjon har med makt og rikdom å gjøre. Kongehus og presteskap samlet seg enorme rikdommer som gjorde dem i stand til å bygge de vakreste byggverk  innredet med billedkunst, vakre møbler, fine klær og tekstiler. Møbler og gjenstander var overdådig dekorert. Dekoren var preget av organiske linjer. Billedkunsten var feminin og romantisk. Kjente kunstnere var Caravaggio, Rubens, Poussin, Velazquez, Vermeer og Rembrandt.
Byene vokste, og ble senter for nye stilarter. Stilartene spredde seg også til vanlige folk, men i en forenklet form (folkekunst). Den norske treskjærer-kunsten har f.eks. utspring i barokken.

1750 Klassisisme
Rette linjer, ro og måtehold ble igjen populært. På ny hentes inspirasjon fra antikken med rette linjer, mens rokokkoens romantiske naturglede blandes inn i dekoren. Under Empiren, på begynnelsen av 1800-tallet, blir stilen forenklet, men søylene beholdes. Et eksempel er slottet i Oslo.
I billedkunsten beholder romantikken sin posisjon. Motivene er gjerne historiske eller bibelske med antikkens sans for halvnakne menneskekropper. Etter hvert kom landskapsmaleriet inn. Kjente malere er Goya, Constable, David, Ingres, Turner og Delacroix.
På 1800-tallet industrialiseres Europa. Nye oppfinnelser, befolkningsvekst og store sosiale endringer lager skiftende stilretninger basert på arven fra Antikken. Alt blandes, stilen blir ofte kalt for stilforvirringens tid.

tidstabell

 


Fra Knossos-palasset på KretaAkropolis-tempelet i Athen


Pantheon-tempelet i Roma
 

domkirke.JPG (18649 bytes)
Middelalderkirke, romansk og gotisk stil

rokokko.JPG (2298 bytes)
Rokokkostoler produseres og selges fremdeles.