Virkemidler

<<hjem

Mønsterkomposisjon

 

 


Variasjoner


 

Vi lager mønster fordi vi har behov for å lage skjønnhet og harmoni ved hjelp av orden.
Utgangspunktet er et formelement basert på grunnformene (geometrisk form), eller en stilisert naturform (organisk form). Når formelementet gjentas i en eller annen form for rytme får vi et mønster. Symboler kan også brukes.
Mønsteret kan brukes som dekor på en bruksgjenstand, på tapeter eller tekstiler, eller som et rent billeduttrykk.

Bord
Den enkleste form for mønster er når vi gjentar formelementet i en enkel rekke i lengderetning, vi lager en bord. En rapport er en gruppe formelementer som gjentas i en bestemt rytme.

Flatemønster
Legges flere rekker ved siden av hverandre vil de til slutt danne et flatemønster. Er strukturen friere kan det bli et abstrakt eller dekorativt billeduttrykk.

Ornament
Bygger vi mønsteret regelmessig opp ut fra et sentrum får vi et ornament. Et ornament kan også være et enkeltstående motiv, f.eks. en stilisert fugl.

Variasjoner
Det spennende er de utallige variasjonsmulighetene vi har til rådighet.  Vi kan variere form, rytme, størrelse, retning, tetthet, forskyve, overlappe, rotere, sette sammen former, konturlinje, farge eller tekstur.

 

 


Bord


Flatemønster


Ornament