Visuelle virkemidler

<<hjem

Perpektiv, 3D

 


 

 

 

perspektiv.jpg (10947 bytes)

perspektiv2.jpg (4334 bytes)


Når vi arbeider med bilder arbeider vi i en 2-dimensjonal flate. Men ved hjelp av ulike teknikker og virkemidler kan vi lage illusjoner av rom i bildet.

Perspektivet ble utviklet under Renessansen. Kunstnerne på denne tiden ønsket å tegne et rom slik at det så "riktig" ut, og utviklet enkle hjelpemidler for dette.
På en horisontlinje passeres et eller to forsvinningspunkt. Alle dybdevisende linjer trekkes mot forsvinningspunktet. Slik konstrueres et rom eller en gjenstand. I et bilde kan det være flere forsvinningspunkt, plassert i ulik høyde.

Horisontlinjen er en tenkt vannrett linje som plasseres etter hva du skal tegne. Skal du tegne små gjenstander, møbler etc., plasseres som regel horisontlinjen nokså høyt på arket slik at du får sett gjenstanden litt ovenifra. Skal du tegne større hus plasseres horisontlinjen bak gjenstanden, litt under midten.
Andre former for perspektiv er parallellperspektivet, der alle linjer er parallelle


1-punktsperspektivet (sentralperspektivet)
Når du skal tegne et rom er det som regel nok å bruke 1 forsvinningspunkt. Punktet plasseres midt på horisontlinjen som plasseres litt over midten på arket.

For å plassere møbler og gjenstander brukes et rutenett på gulvet, der en rute tilsvarer 1x1 m.

2-punktsperspektivet.
Når du skal tegne skråstilte gjenstander, hus og bygninger, har du bruk for 2 eller flere forsvinningspunkt.

For at perspektivet skal se riktig ut, må punktene plasseres langt ut til hver side, som regel minst 2 ganger bredden på selve motivet. Reint praktisk kan dette bli vanskelig fordi du må ha store ark og lange linjaler.

3-punktsperspektiv

Vinkel
Hvis du står nær bakken og tar et bilde kalles det froskeperspektiv. Står du i normalhøyde kalles det normalperspektiv, mens en høy vinkel kalles fugleperspektiv.

3D
Trekanten, firkanten og sirkelen er 2-dimensjonale former, mens pyramiden, kuben, kulen, sylinderen og kjeglen er 3-dimensjonale. Det betyr at formene har dybde, kan ses fra 3 sider, de eksisterer i rommet. Som regel består gjenstander og bruksformer av flere sammensatte grunnformer.
I et bilde kan vi lage en illusjon av rom ved hjelp av perspektivreglene. Også andre virkemidler brukes for å skape dybde. Med avansert foto/datateknikk er det faktisk mulig å lage 3-dimensjonale bilder, hologram.1npunktsperspektiv

 


Sentralperspektiv