Virkemidler

<<hjem

Rom, volum, lys og skygge

 

 

 


Forgrunn, mellomgrunn, bakgrunnperspektiv4.jpg (17388 bytes)

 

 


Når vi skal framstille rom og dybde i et bilde, er bruk av perspektivet og bruk av lyset de mest kjente virkemidlene.

Lys og skygge.
I tegning utnytter vi blyantens gode egenskaper til å gjengi styrken på de forskjellige skyggene, fra de lyseste valører til de mørkeste skyggene fjernt fra lyskilden.
En hovedregel er at en god tegning bør ha minst 5-6 forskjellige valører. Utnytt kontrasteffekten ved å la noen områder være helt hvite (høylys) og noen områder nesten helt svarte. Slik unngår du at tegningen blir grå og kjedelig.

Overlapping.
Arbeider du med flere gjenstander, f.eks. et stilleben, skal gjenstandene settes foran hverandre, overlappe hverandre. Står de ved siden av hverandre mister du mye volum.
Tegner du landskap deles bildet inn i forgrunn, mellomgrunn og bakgrunn. Gjenstander i forgrunnen tegnes store med tydelige detaljer og klare kontraster. I mellomgrunnen blir skarpheten svakere, detaljene redusert. I bakgrunnen blir alt utjevnet, gråere eller lysere.

Setter vi gjenstander slik at de overlapper hverandre vil det skape rom. Gjenstander plassert helt i forgrunnen gjøres store og tydelige, mens gjenstander bak gjøres mindre og uskarpe. En horisontlinje lager bakgrunn og rom.

Forminsking/forkorting
På grunn av perspektivet vil gjenstander som i virkeligheten er like store, minke i størrelse når de står bak hverandre.  Også avstanden mellom gjenstandene vil minke innover i bildet, noe du må ta hensyn til hvis du f.eks. skal tegne lyktestolper langs en vei.

Tegner du dyr eller mennesker vil du få forkortninger på armer og bein.
Se ellers faglitteratur om emnet.


"Sikteperspektivet".
En måte å arbeide med perspektiv på er å bruke siktelinjer. Her trenger du ingen teorikunnskaper om perspektivet, men må basere alt på din evne til å se og observere linjer i et motiv.
Du holder blyanten vannrett på strak arm, finner vinkelen mellom blyanten og de skrå linjene som fører innover, og overfører denne vinkelen til arket. Alle loddrette og vannrette linjer forblir slik de er.
Det er også viktig at du kan se og måle proporsjoner, se positive og negative flater i forhold til hverandre. Bruke hjelpelinjer.
Denne metoden trenger lite teori, men mye øvelse. Metoden gir et akseptabelt resultat, men blir sjelden helt matematisk riktig. I frihåndstegning utendørs er den praktisk i bruk.
Det vil alltid være nyttig å ha grunnleggende kunnskap om perspektivteoriene.

Lyset er at annet viktig virkemiddel som skaper rom og volum. Det beste er å plassere lyskilden over og på siden slik at vi får mange skygger og slagskygger. Dette forklarer formen godt.

I fargeperspektivet brukes aktive og reine farger i forgrunnen, mens kalde og dempede farger brukes i bakgrunnen.

rom.jpg (26790 bytes)