Teknikker

<<tilbake

Skissetegning, idéskisser

 

  

Med skissetegning tenker vi først og fremst på enkle idéskisser, enkle strektegninger utført med blyant eller filtpenn/kulepenn, som viser et produkt vi skal lage. Kravet til den tekniske utførelsen er ikke så viktig, men skal tegningen presenteres for andre må den vise hva vi tenker slik at andre kan oppfatte idéen vår.
Vanligvis utføres skisser med frihånd, men linjal kan brukes.
Skissen utføres hurtig, lys og skygge antydes når det har betydning for beskrivelsen av formen.
Som regel tegnes idéskisser i perspektiv (isometrisk perspektiv). Alle linjer som viser dybde tegnes parallelle med vinkel 30 grader. Tre sider av en gjenstanden kan vises i samme tegning. En stol kan tegnes nokså lik slik den vil se ut i virkeligheten. Idéskissen kan innholde hovedmål, men tegnes ikke i målestokk.
Med litt trening i perspektivforståelse er det lett å tegne slike tegninger på frihånd. Du kan bruke et tegnebrett med hovedlinjal og vinkelhaker, eller et opptegnet rutenett som legges på lysbordet.
Når vi tegner klær brukes tegninger av menneskefigurer tegnet av andre, et "underlag". Dette tegnes av på lysbordet.