Visuelle virkemidler

<<hjem

Skrift

 


 

Skriftregler

 

Skriftkontrast

 

 

 

 

 

 


Det finnes mer enn 10 000 forskjellige skrifttyper å velge mellom, og stadig nye kommer til. Skrifttype kalles
Font på fagspråket.
Alfabetet kommer fra fønikerne, ca 3000 år siden. Romerne forenklet og standardiserte skriften slik vi kjenner den i dag.
Romerne brukte bare store bokstaver (Versaler). Små bokstaver (Minuskler) ble utviklet i år 769 av biskop Alkuin fra York
.

Skrifttyper.
Skrift kan deles i tre hovedgrupper:

Antikva eller Roman bygger på gammel romersk skrift. Skrifttypen har seriffer (små pyntestrek). Brukes mye til leseskrift (brødtekst). Mest kjent er Times New Roman.

Sans serif eller Grotesk er skrifttyper uten seriffer. Skrift-typen ble utviklet i England tidlig på 1800-talet. I USA kalles den gothic. Den brukes mest til overskrift og på nettsider. Skrifttypen Arial er en slik skrift. Verdana er best på nettsider.

Dekorative og fantasifulle skrifttyper har ingen spesielle kjennetrekk. De kan være spennende å bruke, men pass opp hvis de blir vanskelige å lese.

Skriftvalg.
Times New Roman i størrelse 12-14 reknes for å være den beste leseskrifta. Større skrift øker som regel ikke lesbarheten, bruk heller mange avsnitt og kortere linjer eller spalter.

Bruk ikke mer enn 2-3 skrifttyper i samme komposisjon, og helst ikke 2 antikvaskifter sammen. Antikva og grotesk kan godt brukes sammen for å få kontrast. Grotesk har best lesbarhet på nettsider.

Komposisjon.
Du bør kjenne prinsippene for komposisjon når du skal sette sammen tekst til en plakat, et oppslag eller ei forside til en rapport. I tillegg til skrift skal du kanskje ha med illustrasjoner eller andre grafiske element. På fagspråket kallast det layout når vi planlegg og organiserer en komposisjon.

Balanse er det grunnleggende virkemiddel i alle komposisjon. Du kan velge mellom symmetrisk balanse, som gir ro og streng orden, og asymmetrisk balanse som gir mer spenning.

Kontrast bruker vi for å fange interesse og oppmerksomhet. Fargekontrast og kontrast i størrelse og form er de mest kjente, men du har mange flere å velge i.

Rytme og bevegelse er viktig å ta hensyn til for lesbarhet og helhet. Rytme gir ro og orden. Plassér elementene i grupper.

Tips.
Bruk ikke for mange element/effekter. Bruk myke luft (negative flater). La noen få element dominere, være hovedmotiv.

Bruk alltid rett venstrekant, ellers blir det rot.

Lesetekst (brødtekst) skal alltid bestå av minuskler.

Bruk alltid hjelpelinjer om du skal skive for hånd (kalligrafi).