Motiv

<<hjem

Stil og uttrykk

   

 

 


Stil og uttrykk

Når vi arbeider med form og farge bør vi tenke igjennom hvilken stil eller uttrykk vi ønsker å oppnå.

Vi kan si vi har 3 ulike uttrykk:

  • Figurativ stil: naturalistisk og gjenkjennelige motiv, f.eks. fotorealisme
  • Halvfigurativ stil: motivet er gjenkjennelig, men forenklet og endret, som tegneserier.
  • Non-figurativ stil: motivet er abstrahert, ikke gjenkjennelig, som i abstrakt kunst.

Med geometrisk uttrykk tenker vi på matematikk og geometriske grunnformer; trekant, firkant og sirkel. Geometriske stilretninger er f.eks. Rennesansen, Funksjonalismen eller Kubismen/konstruktivismen.
Organiske
uttrykk finner vi i stilretninger som Art Nouveau/Jugend og Art Deco. Organisk betyr levende, og bruker elementer fra naturen.
Ser vi på kunsthistorien finner vi at den kan deles opp i forskjellige epoker. Epokene har klare uttrykk som skiller dem fra hverandre.
Geometrisk og organisk stil veksler opp igjennom århundrene.

Statisk uttrykk betyr stillestående. Dynamisk betyr levende, det som er i bevegelse. Dynamiske utrykk brukes mye i reklame og ukeblad.


Et dekorativt uttrykk bruker rytmiske virkemidler i et forenklet/stilisert form, f.eks. tapeter eller tekstiler. Forenkling og rytme/mønster spiller en sentral rolle.

Grafisk uttrykk brukes i grafikksammenheng, der forenklingen spiller en sentral rolle, slik som i linosnitt.

Ekspressive uttrykksformer har utspring i ekspresjonismen, en kunstretning som la stor vekt på å uttrykke følelser og sinnsstemninger, som f.eks. Edward Munch. Formene var forenklet, fargene var ville.

Romantiske uttrykk har med andre følelser å gjøre.  Formene er organiske og rolige, fargene er gjerne lyse, pastellfarger. Uttrykket er som regel søtt.

Med klassiske stilarter tenker vi på tidløse stilarter som henter inspirasjon bakover i tid, ofte helt tilbake til antikken. Post-modernistene gjør dette.

High key betyr mye lyse toner i et bilde, low key betyr mye mørke toner. Brukes mest i fotosammenheng.

Maskulin stil betyr geometrisk former og kalde farger, feminin stil betyr organiske former og varme farger.

Kunstnere og formgivere prøver i ulik grad å finne sine uttrykksformer, sitt eget personlige uttrykk, gjennom å utforske estetikkens hemmeligheter.

 

 

 

 

 


Geometrisk


Organisk


Moderne


Romantisk


Ekspressivt (halvfigurativt)


Nonfigurativt