Teknikker

<<hjem

Tegneserier 

 

 

 

 

 

Om tegneserier:

Tegneserier
tegneserieguiden
Tegneserie
Tegn
Seriefokus

biblioteknett
Raptus
tegneserier


 

Om tegneserieteknikker:

Pestus tegneserieskole

Tegneteknikk med PC

 

 

 

 

 

 

Manus, hendelsesforløp
Du kan bruke en fortelling, et eventyr, en vits eller lignende, men de fleste tegneserietegnere har sine egne historier å fortelle.
Først lager du et synopsis, en kort beskrivelse i ord, som forteller hva som skal skje i serien.
Så lager du et manus. Du deler historien opp i bilder, lager et hendelsesforløp. Bruk enkle skisser.

Layout og virkemidler
Når manusarbeidet er ferdig starter selve tegnearbeidet. Rutene tegnes opp, figurer og bakgrunn plasseres inn sammen med tekst og snakkebobler.
Bli fortrolig med de forskjellige virkemidlene. Tenk sammenheng og komposisjon.
Skal du lage en realistisk serie må du ha mye kunnskap om menneskekroppen, klær og detaljer, lys og skygge, perspektiv osv. En stilisert serie gjør tegnearbeidet enklere.
Du har en lang rekke virkemidler å velge i. Studèr i bøker eller se på andre tegnere for å lære, men ikke kopier.

Teknikk
Bruk kraftig papir, minst 130 g. Tegnere bruker f.eks. Schoellershammer G1-4. Tegn i ca dobbel størrelse. Spenn arket opp på en tegneplate.
Start tegningen  med en bløt blyant f.eks. 3B. Tegn lett slik at det ikke blir groper i arket.
Så tegner du over med tusj. Filtpenn eller svart kulepenn kan til nød brukes, men anbefales ikke. Streken blir lodden og unøyaktig.
Rørpenn gir en nøyaktig, men litt stiv og ufølsom strek. Dyr i innkjøp.
Pennesplitt er tegnerens redskap. Bruk svart vannfast tusj, Higgins eller Rothring.
Aller best (men vanskeligst) er å tegne med en tynn mårhårspensel  nr 00 eller 2.
Alle svarte områder tusjes med pensel. Tynne linjer kan eventuelt tegnes med pennesplitten.
Korrekturhvitt kan brukes til å rette feil. Grå områder kryss-skraveres eller dekkes med rasterfilm.
Fargelegging kan utføres før tusjingen. Bruk tynn akvarellmaling.
Hvis serien skal trykkes må fargeleggingen utføres til slutt, men ikke på originaltegningen.

 

 

 

 

Lys og skygge gir volum


Start med grunnformer


Legg på detaljene


Reintegn med tusj eller på PC


Fargelegging