<<tilbake Juditta
 


 

I 1873 skjedde det en stor tragedie på fjellgarden Homme i Bjerkreim for Juditta, 18 år, datter på gården.

I 3 år hadde hun vært forlovet med Maurits, men forlovelsen tok slutt. Seint på høsten oppdaget hun imidlertid at hun var gravid. Barnets far var Maurits, men han benektet farskapet og avvisete Juditta. Hun greide skjule graviditeten, men ble mer og mer fortvilet. Å være ugift mor på denne tiden ga ingen lyse utsikter for fremtiden. I verste fall kunne hun ende opp som tigger, avvist av alle.

I hemmelighet fødte hun barnet. I fortvilelsen tok hun straks livet av barnet, hun kvalte det. Tilfeldigvis oppdaget moren hendelsen, og sammen pakket de inn barnet og la det ut mellom 2 store steiner. De håpte at ingen skulle oppdage ugjerningen.

Men det begynte å gå rykter, og til slutt møtte lensmannen opp på Homme. Juditta ble arrestert, og rettsaken kom opp i Egersund. Her ble hun dømt til 9 år og 6 mnd fengsel for barnedrap.

Først sonet hun i Kristiansand Tukthus. I 1876 ble hun overført til Kristiania Tukthus. I 1880 ble hun løslatt, 2 1/2 år før tiden.

Hun dro hjem for å treffe familien, men dro tilbake til Kristiania fordi hun hadde fått tjeneste i et privat hjem der. Her traff hun Anton Johansen, og giftet seg i Vestre Aker kirke i 1882. Dagen etter emigrerte de til USA, og bosatte seg i Illinois. De fikk 8 barn, 5 levde opp. Hun døde i 1927.

Aslak Omundson fra Skreå i Sirdal skrev i 1875 en vise om historien, "Juditta-visa" på 21 vers. Den er innspilt på CD og lagt ut på Youtube, se her:

 

Kilde:
Artikkel: Kulturhistorie fra fjell-garden Homme v/Paul Tengesdal