<<tilbake

 Topper i heia

Kart: Norgeskart.no

Hunnefjell (1131)
Dette mektige fjellet midt i Hunnedalen kan bestiges fra flere kanter. Fra Hunnebu følger du den gamle Bispeveien til Tuftelege, og tar opp skaret mot Hunnetodalen. Følg Hunnetodalen og ta av mot toppen. Grodalen er bratt i starten, men du finner gamle stier oppover. Følg stien et stykke, og drei så oppover.

Stutaheia (1078)
Du starter fra Høgaleitet og følger turistforeningens løype til Sandvatn. Stutaheia er et skikkelig høyfjells-område som gir litt villmarksus.
Turen over Stutaheia går videre til Sandvatnhytta. Stikk innim Mohelleren.
Du kan også gå opp til toppen fra ruta mellom Blåfjellenden-Sandvatn.
 


 

Fidjaknutane (1118)
Det er flere veier å gå mot denne flotte toppen. På sommerføre er det fint å følge de gamle ferdselsveien gjennom Brådlandsdalen, enten fra Hunnedalen eller Frafjord.
På vinteren er det flottest å gå over Kvernavassheia. Du får en nydelig nedkjøring hvis du ta hjemturen ned til Brådlandsdalen.

 

Grøneknut (1070)
Følg løypa fra Høgaleitet mot Blåfjellenden. Du kan gå opp ved Fossen, eller følge løypa til Leitesvatnet og finne en vei opp. Grøneknuten er ikke så markert i terrenget, men har en tydelig varde. Gå hjemturen sørover og finn nedgang enten til Djupavatnet, eller ned til Brådlandsdalen.

Fossaknuten
Følg løypa fra Høgaleitet opp Olaskaret og innover til du krysser bekken fra Fossaknuten. Følg bekken opp til Fosselege, videre opp langs Fossen, og ta av mot Fossaknuten.
Herfra er det fint å gå ned til Djupavasslege og ta et bad i Djupavatnet. Fin sti går langs Djupavatnet.
 

Blåfjellenden (1024)
Det er en lang dagstur å gå fra Hunnedalen, men turen kan kombineres med overnatting på Blåfjellenden turisthytte.
Blåfjellenden var en gammel fjellgård. Går du nordover kommer du til Blåstøl.
I gammel tid bodde det en fredløs her.

 

Sinneskula (1188)
Toppen er den høyeste toppen i området. På sommerføre kan det bli langt for en dagstur, men det går an å overnatte på Degevassbu.
På vinterføre er det lett å gå over Øyarvatnet, så rett opp fra Degevassbu. Eller du går fra Ålsheia i Sirdal, krysser Valevatnet, og finner fin vei mot toppen. Her inne kan du treffe på villreinen. Det skal være funnet dyregraver her. Kartet viser vinterløypa.

Dramreisknuten (1018)
Dette er den høyeste toppen sør for Hunnedalen. Den raskeste veien er å gå opp Hunnebrekka ved Hunnevatnet, fordi Tveitenordstøl inn til Øydevatn. Her går en gammel ferdselsvei. Ta opp Smogedalen, og følg lia mot toppen. Ved å følge ryggen østover et stykke er det lett å komme ned via Langedalen. Følg samme vei tilbake, eller til Tveitbrekka, eller til Tomansbu turisthytte.

 

Ernstknuten (1000)
På denne toppen ligger rester av et flyvrak. En tysk Junker JU 88 krasjet i fjellet her 25.12.1942. Besetningen på 4 omkom. Også på fjellet Fannafjell litt lenger vest ligger ligger det rester av en JU 88.
Toppen ligger langt inni heia, men kan lett nås fra Blåfjellenden. Du kan også gå fra Øvre Espedal i Forsand.