<<tilbake

Stier og gamle ferdselsveier

 

Bispeveien/Nordre Driftevei
Hunnedalen har gjennom alle tider vært en viktig ferdselsvei fra øst til vest. På nordsida av Hunnevatnet ligger restene av den gamle ferdselsveien gjennom dalen, kalt Bispeveien. Ved passering av fossen Kvitingen kan du få deg en dusj på turen. Det ligger mange hellere i området. Litt lenger inne i dalen ble det funnet et romersk bronsekar i ei steinur.
Den nordre driftevei gikk gjennom Hunnedalen, først over Madlands-heia. Bilvei til Sirdal kom i 1943.

Vonde veien
Hunnedalen ble brukt til driftevei for sauene fra Jæren som skulle til Sirdal for "å gjøre seg fete".
Etter passering av Valevatn gikk drifteveien oppover mot Storeknut. Her var det bratt og værhardt, derav navnet Vonde veien.

 

Tveitebrekka
Her gikk en gammel vei over til Skreå i Sirdal, til gården Tveiten. Den er merket av Stavanger Turistforening, men dreier av mot Tomanssbu.
En parallell sti litt lengre øst går fra Hunnevatnet, opp Hunnebrekka, forbi Tveitenordstøl og Øyevatnet. Den er litt gjengrodd, men en del " nødlinger" står ennå og viser vei.

 

Brådlandsdalen
Stien går på sørsida av Djupavatnet og inn Brådlandsdalen. Her er mange støler, leger og hellere som forteller at området var et viktig beiteområde for fjellbøndene. Stien ned til Frafjord er nydelig bygget i det bratte fjellet.
En gammel sti går over Kvernavassheia fra Brådlandstølen til Fidjadalen.

 

Blåfjellenden, Fidjadalen
Blåfjellenden var den øverste fjellgården i Fidjadalen, bosatt fram til 1860.  Det går god sti fra Frafjord opp hit.
Stien inn fra Hunnedalen var en viktig driftevei for sauene. Stien gikk på østsida av Leitesvatnet, her ligger fremdeles ei gjeterbu.
Stavanger turistforening har merket en turløype inn til hytta Blåfjellenden, og ned hele Fidjadalen.

Flørli
Fra Blåfjellenden går en gammel vei over til Flørli i Lysefjorden. Her passerer du Jomfrulægeret. En sauegjeter som overnattet her drømte at han så huldra her.
Den gamle stien går ned den nydelige dalen om Flørlistølen, mens Flørlitrappa langs den gamle rørgata er en bratt og spennende opplevelse, 4444 trappetrinn. Den er nylig restaurert.

 

Lysebekken
Fra Lortabu går en gammel ferdselsvei over til Lysebotn. Bønder og handelsmenn i Sirdal gikk over fjellet for selge skinn og matvarer på markedet i Stavanger, og kjøpte salt og annet de trengte. I Halvfardalen var de halvveis.
Stien er merket av Stavanger Turist-forening inn til turisthytta ved Sandvatn, og videre mot Lysebotn.
Flere fine hellere passeres på veien.

Grodalen
Stien et utydelig, men terrenget er lettgått, og er en fin vei inn til Moheller og Sandvatn. Trolig er dette en gammel driftevei for sau og sauesanking.
Stien passerer elva ut av Øyarvatnet. Her passerer den en bratt fjellvegg som kan være vanskelig å passere. Sist jeg gikk her var det hengt ut et tau.
 

Byvegen/Søndre Driftevei
Fra Skreå gikk en ferdselsveien til Øyestøl. Herfra kan du gå til Maudal, til Stavtjørn, eller nedover til fjellgardene Kvitlen og Brattabø. Drifteveien for sauen gikk langs disse stiene.
Fra gammelt av var dette drifteveier for kyr som ble kjøpt opp rundt på gardene, driftet opp på sommerbeite på fjellet for å feites opp, og så driftet ned for salg i byene på Sørlandskysten.
Øyestøl var en viktig overnattingsplass med skjenkebevilgning.

Byvegen 2
En annen lite kjent byveg for Sirdalsfolket startet fra Tjørhom/Handeland. Ferden gikk opp Smogedalen, rundt Øyevatn og nedover på nordsida av Stigesvatnet til Reinshøl. Herfra over til Øvstabø, ned til Byrkjedal og Dirdal med båtskyss til Stavanger. Før det kom brukbar vei gjennom Giljajuvet gikk veien over Rokleiva.
Like overfor Øvstabø ligger et Brudled, en port laget av et brudefølge. De er mest kjent på Sør- og vestlandet.
Jensastølen
Fra Øvstabø går det en gammel sti fordi Jensastølen og videre ned mot fjellgardene Homme og Brattabø i Bjerkreim.
Stien passerer Myrehelleren, en stor flott heller hvor det er funnet rester etter jegere fra steinalderen, 9000 år tilbake.
Også fra Øvstabøstølen går en gammel sti over til Reinshøl. Litt vanskelig å følge.