Frafjordheiene landskapsvernområde

 


Månafossen

 


Fjellgarden Mån

 


Blåfjellenden

 


Fidjadalen


Våren 2004 ble Frafjordheiene vernet som landskapsvernområde. Det betyr at natur og landskap, vann og vassdrag, kulturminner og kulturlandskap skal vernes for ettertiden. Området skal fortsatt være åpent for naturopplevelser, friluftsliv og landbruksdrift, men beskyttes mot motorisert ferdsel, hyttebygging og andre inngrep.

Gjennom mange år har naturverninteresserte arbeidet for å verne dette området. Månafossen, Røssdalen og høyfjellsområdene innover har spesielle kvaliteter som bør vernes. Men grunneierne er naturlig nok ikke særlig begeistret for dette. De vil sjøl bestemme over ressursene sine. Nå satser alle parter på godt samarbeid om bruken av området.

Området omfatter Espedalsheia, Røssdalen, Brådlandsheia, Frafjordsheia, Hunnedalsheia, Kjerag og Halvfarheia. Den grenser mot Lysefjorden i nord, Hunnedalen i sør, Frafjord i vest og Lyseveien i øst. Stavanger Turistforening har 4 hytter i området: Blåfjellenden, Sandvatn, Langavatn, og Flørli.
Jæren Friluftsråd har restauret den gamle fjellgarden Mån. Den står åpen for overnatting. Degevassbu er også åpen for overnatting. Området har dessuten en rekke gode hellere som kan brukes til overnatting, se hellere.

Stavanger Turistforening anbefaler området for dagsturer og helgeturer, og har merket turløyper gjennom hele området, se løypekart. Det går buss gjennom Hunnedalen hele sommerhalvåret, skibusser til Sirdal om vinteren. Lysefjorden har daglig båtrute.

 

 

<<tilbake