Hellere sør for Hunnedalen

Stavtjørn-Maudal

14. Rambjørhelleren LL 427, 081. God heller, plass til 2-3.
15. Helleberget LL 452, 088. God heller.
16. Stavtjørn LL475, 100. God heller, plass til 6. Tidligere støl.
17. Raude helleren LL 484, 112. Liten heller.
18. Piksteindalen LL 442, 133. God heller, plass til 3.
19. Gitleshelleren LL 509, 125. Steinete heller, plass til 3.
      Myrstølen, LL 509, 131. Rester etter støl.
20. Myrstølbrekka LL 516, 128. Stor heller, plass til 7.
21. Grastjørnhelleren LL 531, 125.
22. Tindeknutlega LL 518, 108. Rester av steinbu.
23. Hellerstølen LL 578, 150. Liten heller, plass til 2.
24. Rumpetjørnhelleren LL 567, 139. Heller med plass til 3.
25. Hallvardshommi, eller Hommi, LL 539, 142. Rester etter gammel fjellgard, nå hytte.
26. Homstølen LL 530, 150. Gammel støl.
27. Gauteslega LL 552, 160. Heller, plass til 2.
39. Lanesstølen LL 443, 138. Gammel støl.
40. Gamlestølen LL 464, 147. Dårlig heller.
41. Nedre Maudalstølen LL 475, 147. Gammel støl, enkel heller.
42. Svartavasslega LL 484, 142. Rester etter steinbu.
43. Storvasslega LL 511, 150. Heller, plass til 3.

Jensaheia og Søre Øvstabøheia

44. Holelega LL 503, 166. Rester etter steinbu.
45. Holavassodden LL 511, 171. Dårlig heller.
46. Krokalega LL 518, 185. God heller, plass til 4.
47. Kaldedalen LL 527, 181. Enkel heller.
48. Fjordungsdalen LL 532, 168. Enkel heller.
     Jensastølen LL 546, 177. Gammel støl, nyere hytte.
49. Andersbu LL 550, 180. Enkel heller.
50. Flassavasslega LL 560, 178. God heller, plass til 4. Steinalderboplass.
51. Atlaklega LL 554, 192. Enkel heller.
     Indrestølen LL 566,193. Rester etter gammel støl.
52. Brekkalega LL 536, 231. Dårlig heller.
     Vermundshelleren LL 536, 230. Dårlig heller.
53. Jakobsheller LL 552, 226. God heller, plass til 4.
54. Samslåttlega LL 550, 217. Enkel heller. Hytte.
56. Myrahelleren LL 558, 217. God heller, plass til 7.
57. Reinshøl LL 580, 227. God heller, plass til 3.
58. Ommunslega LL 568, 239. Rester etter heller.
59. Hefteslega LL 583, 249. Enkel heller, plass til 2.
60. Midstøllia LL 555, 242. Enkel heller, plass til 2.
 

Øyestøl-Skreå

201. Øyestøl (der aust) LL 616, 177. Fjellgard, nå gjeterhytte.
       Øyestøl (der vest) LL 614, 176. Gammel fjellgard.
202. Øyestølsstølen (Støle) LL599, 164. God heller, plass til 3. Turisthytte.
203. Rasstølega LL 604, 160.
204. Skeistøl LL 651, 164. Rester etter støl.
205. Flæet LL 631, 188. God heller, plass til 2. Større heller mot vest.
206. Fosshellerlega LL 572, 171. Liten heller, plass til 2.
207. Blåsenborg LL588, 187. Enkel heller, plass til 2.
208. Leiteslega LL 582, 191. Dårlig heller.
209. Skjeddufslega LL 593, 195. Enkel heller.
210. Seilvasslega LL 591, 208. Liten heller, plass til 1.
211. Vassvollstølen LL 622, 198. Rester etter støl.
212. Katthol LL 619, 207. God heller, plass til 1-2.
213. Nordvasslega LL 604, 224. Enkel heller.
214. Strondlega LL 592, 230. Dårlig heller.
216. Pinneviklega LL 612, 254. Enkel heller, plass til 1.
217. Hunnsrauvkvæven LL 622, 257Rester etter grunnmur.
218. Botnlega LL 655, 242. Steiner.
219. Svartevasslega LL 632, 281.
220. Tverrdalslega LL 649, 289. Åpen heller, plass til 2.