<<tilbake

På tur i heia


Stavanger Turistforening har vardet og merket stien med rød T.


Tomannsbu har plass til flere enn 2. Husk at du har ansvar for rydding og reingjøring før du forlater ei turisthytte.


Over Stutaheia


Øydevatn og Dramreisknuten


Sommeropplevelser med kano og fiskestang.

Fjellet brukes i dag først og fremst til rekreasjon og naturopplevelser. Merkede turstier og gamle ferdselsveier gir mulighet for mange flotte turer.
Området er lett tilgjengelig med bil, også om vinteren. Sommerhalvåret
er det daglig bussforbindelse gjennom Hunnedalen. I skisesongen settes det opp ekstra busser til Sirdalen.

Fjellvandring
Heiene nord for Hunnedalen nås lett fra parkeringsplassene ved hyttebyen. Fra Høgaleite går det godt merket tursti nordover langs den gamle drifteveien mot Blåfjellenden.
Fra parkeringsplassen ved Tveitebrekka går det sti nordover mellom hyttene, på bru over Tverråna, og opp "Kånedalen" mot Tverrålege. Navnet på dalen har hyttefolket gitt. Det er lett å komme opp og ned her for "kånene" med småbarna. Om vinteren er denne løypa som regel merket.
Fra Hunnevatnet og innover mot Lortabu kan du flere steder ta ta inn i fjellet, men du må svette litt først i motbakkene.
Fra vest kan du gå de gamle ferdeselsveiene inn Brådlandsdalen eller Fidjadalen. Fra nord tar du båten inn Lysefjorden og går opp fra Flørli.
Fra veien Sirdal/Lysebotn er det merket løype fra hytta ved Børsteinen, eller du kan starte ved Øygardstølen og går inn via Kjerag til Langavatn.
Heiene sør for Hunnedalen nås fra Tveitebrekka. Fra vest går du inn de gamle ferdselsveiene fra Stavtjørn eller Ørsdalen, fra øst går du inn fra Skreå.
Det er nå gode overnattingsmuligheter i området. Stavanger Turistforening har satt opp hyttene Blåfjellenden, Sandvatn, Langavatn, Børsteinen, Tomannsbu og Støle. Overnatting koster kr 135,- for medlemmer og kr 225,- for ikkemedlemmer. Rutene mellom hyttene er godt merket, og gir mange varierte turmuligheter, spesielt for kortere helgeturer. Men dette er krevende fjellterreng, så ikke overvurder kreftene.
Hytta ved Degevass har fra gammelt av stått åpen for fjellvandrere og sauegjetere.

Skigåing
Terrenget egner seg ypperlig for skigåing. Mulighetene er nærmest ubegrensede. I fint vintervær ligger heia der og venter på deg. Men fjellet er lunefullt, så ha med godt utstyr. Løypene blåser snart igjen. Kart og kompass er viktig, og en spade til å grave seg ned om nødvendig.
Området er lite utsatt for ras. Pass opp for regulerte vann. Skal du krysse Valevatnet så hold deg til oppmerket løype.

Jakt og fiske
Det jaktes på rype og hare. Rypebestanden har variert mye di siste årene. Fisk er det lite av. Det er satt ut kanadisk bekkerøye i Djupavatnet, Tverråtjern, Tjodanvatn. Også i Hunnedalsåna kan du få fine fiskeopplevelser.

Med kano
Heiene er ikke spesielt egnet for kano. Det blir mye bæring. Gravatn og Valevatn er regulerte vatn. Du kan starte her, fortsette dalføret nedover mot Maudal, og forsette nedover mot Bjerkreim og til slutt ende opp ved kysten nede ved Egersund. Men dette er ikke en tur for nybegynnere.

Fjellklatring og ekstremsport
Hunnedalen har mange spennende klatreruter å prøve seg på, også vinterstid. Interessen for fjellklatring har økt sterkt de siste årene. Går du nordover kommer du til Kjerag, etter hvert verdenskjent senter for ekstremsport.