Velkommen til mine nettsider om Hunnedalen. Nettsidene inneholder stoff om natur, historie og kultur, turforslag, kart etc.

Historie: 
Naturen
Bruk av heia før
Bruk av heia i dag

Landskapsvernområde
Bjørnehistorier
Historier og hendelser

Sagn og eventyr
Sauedrift og gjeterliv
Støler og fjellgårder
Stier og ferdselsveier

Turer:
Store og små turer
Topper i dalen
Topper i heia
Skiturer
Aktiviteter

10 ting å gjøre
Rundturer
Liste over hellere:
Nord for Hunnedalen
Sør for Hunnedalen

 

Kart:
Stikart

Hunnedalen vest
Hunnedalen øst
Løypekart over heiene

Gammelt navnekart  
Hellere i Hunnedalen
Hellere i Degevassheia


Vinterbilder
 

Historie (PDF): Øvstabøgården Valevatn Blåfjellenden Trollbjørnen    

Hunnedalen er et populært utfartsområde for befolkningen på Nord-Jæren, både sommer og vinter. Det tar kun litt over en time med bil, så er du i et flott høyfjellsterreng, med varierte turmuligheter og spennende naturopplevelser.

Hyttefolk har brukt området til turgåing, bærplukking, jakt, fiske og hyttekos fra 1950-tallet. Bygging av nye turisthytter og merking av turløyper har gitt økt og utvidet bruk av området. Nye aktiviteter som fjellklatring, kiting og topptur/freeride er kommet til.

Snøforholdene er stabile. På fine vinterdager kan det være hundrevis av skiturister innover heia.

Klimaet er tøft med mye vind og mye nedbør. Veien er ofte stengt om vinteren. Somrene kan være ganske fuktige.

De nordlige områdene ligger på 9-1000 meters høyde, er snaue og kalde, mens heiene sør for Hunnedalen ligger lavere, 8-900 m, er grønne og frodige. Den høyeste toppen nord for Hunnedalen er Sinneskulå på 1188 moh. På sørsida er Dramreisknuten høyest, 1018 moh.
I 2004 ble Frafjordheiene Landskapsvernområde opprettet for hele området nord for Hunnedalen.

Hunnedalen har alltid vært en viktig ferdselsvei mellom øst og vest. Sporene er mange. Bøndene brukte området til jakt, stølsdrift og slått. Området er i dag et viktig beiteområde for sau.

Navnet Hunnedalen har ikke noemed hund å gjøre. Ordet kommer trolig fra det engelske ordet "hunt", altså jakt. Lokalt ble ordet hund brukt om et stort dyr, altså bjørn. Fritt tolket blir det da: "Dalen for bjørnejakt"
 

Nettsidene er laget av Kjell Dahle, Sandnes.
Oppdatert 2015

Kilder og litteratur

<<tilbake