Litteratur og kilder

Litteratur

Hanne Thomsen: Heiene mellom Frafjord og Forsand
Jørg Erik Waula: Gjesdal. Gards og Ættesoge for Frafjoddalen og Østabødalen, Maudal og Byrkjedal
Jærmuseet: Med sauen til heis
Sigurd Eikeland: Driftesmalen
Jørgen Moe: Pilt-Ola
Torfinn Normann Hageland: Murar og hellerar i heiane.
Stavanger Turisforening: Frafjordheiene, Nasjonalpark i Rogaland

Andre kilder

Stavanger Turistforenings årbøker
Statens kartverk: Turkart 1:50 000 Frafjord og Bjerkreimsheiane
Norges geografiske oppmåling. Serie M711 Frafjord, Øvre Sirdal, Bjerkreim
Norges geografiske oppmåling. Gradteigskart 1959 Hunnedalen
Erling Øvstebø, Gunda Dahle