tilbake

Presentasjon

 

Jeg er utdannet faglærer i formingsfag fra Telemark lærerhøgskole (Notodden). Hovedmateriale var tre og metall. Seinere tok jeg videreutdanning i tegning-form-farge, og IKT.
Etter 12 år i ungdomsskolen hoppet jeg over i videregående skole med formgivingsfag. Her har jeg vært siden, en stund med Tegning-form-farge og Design og hånverk, så Medier og kommunikasjon, og nå på Kunst-Design-Håndverk.

Med denne bakgrunn har jeg så laget disse internettsidene. Jeg fikk stipendmidler i noen år, men ellers er det interesse for data, internett og grafisk design som er drivkraften. Nettsiden ble etablert i 2000.

Jeg liker å gjøre alt sjøl. Jeg bruker Frontpage og Adobe Photoshop.  Liker best skrifttypen Verdana. Fotograferer mest med Cannon.

 Utviklingen av nettsidene går i rykk og napp. Nye idèer dukker stadig opp. Nettsidene om kunsthistorie og designhistorie har møtt god interesse. Flysidene bygger på interesse for simulatorflyging og flyhistorie.

Ellers får jeg besøk fra hele verden. Her er det modelltog-sidene som fanger interesse.


Jeg lever et stille og rolig liv med familie i Sandnes.

Mail: kjell.dahle2*lyse.net