Melsheia


Utsikt fra Stortofjellet.

 


SI-hytta ligger fint til.

 


Rester fra skogbrannen finner du ennå.


 

Melsheia ligger sørøst for Sandnes. Sammen med Bråstein, Foss-Eikeland, Bogafjell og Sviland (Arboretet) utgjør dette skogsområdet et unikt turområde for befolkningen på hele Nord-Jæren.
Det meste av skogen er plantet, og eies og drives av Statens Skoger. Opprinnelig var dette åpne lyng og heiområder. Gran dominerer, men du finner også furu, bjørk, osp og en del eik i sørhellingene. Er du heldig kan du treffe på rådyr og elg.
Melsheia brukes året rundt, for det meste på barmark.  Men er du snar vinterstid, kan du få deg en flott skitur når snøen legger seg.
Området har også vært en viktig arena for distriktets o-løpere gjennom mange år.

SI-hytta
I hjertet av Melsheia ligger SI-hytta. Hytta tilhører Sandnes Idrettslag, og brukes som klubbhytte og treningssenter for lagets medlemmer, kaffeservering for turgåere på søndager, og utleie for lag og foreninger.
Hytta ble bygget midt på 50-tallet, det meste på dugnad. Den er seinere utvidet med terrasse og bedre garderobeforhold i kjelleren.
Vertskapsordningen på søndager ble opprettet allerede i 1957. Hytta har slik vært et samlingssted for lagets medlemmer og turgåere på Nord-Jæren gjennom flere årtier.


Skogbrannen
Den store skogbrannen i 1970 ødela store deler av skogsområdene. 1,5 millioner trær brant ned, nesten 5.000 mål. Men hytta ble reddet takket være eternittplatene på taket, og ble stående igjen som en øde øy i det ødelagte landskapet.
En storstilt opprydding og gjennplanting ble straks iverksatt, og Melsheia er i dag like fin som før.


Arboretet
Rogaland Arboret ble opprettet i 1972. Det er plantet mer enn 1400 ulike arter busker og trær i dette området. Området har et utall godt opparbeide turveier, og er derfor svært populært som turområde. Mest kjent er blomstringen i Rhododendrondalen. Les mer om Arboretet


Sti og løyper
Sti og løyper finnes over alt i området. Lysløypa ligger sentralt med utgangspunkt i SI-hytta. Den har forbindelse til nedre del av Melsheia (Svindlandsløypa) hvor skiskytterne har sitt anlegg.
Går du østover passerer du garden Myklabust. Her finnes fornminner fra folkevandringstiden (år 350-550 e.Kr.), så her har bodd folk i tusener av år. På Pålsberget ligger et gravsted under en stor stein.
Fortsetter du turen kommer du nedover mot Sviland og Arboretet. Denne lia heter Vassviklia, mens skogsveien kalles av en eller annen grunn "Via Bella".
Andre fine turmål er Steinfjellet mot nord eller Stortofjellet mot sør.
 

Turforslag med oversiktskart finner du her